Panevėžio medicinos mokykla

Panevėžio medicinos mokykla, Panevėžio A. Domaševičiaus medicinos mokykla – medikų ruošimo mokykla, veikusi Panevėžyje 1941–2002 m. 2002 m. tapo Panevėžio kolegijos Sveikatos, socialinės priežiūros ir edukologijos fakultetu.

IstorijaKeisti

1941 m. kovo 1 d. Panevėžyje ėmė veikti gailestingųjų seserų kursai. Kursų organizatorius ir mokymo planų sudarytojas buvo gydytojas terapeutas, vėliau – profesorius, medicinos mokslų daktaras Mykolas Marcinkevičius (1882–1987). Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui ir 1942 metų spalio 15 dieną išleidus pirmąją laidą, mokyklos darbas buvo nutrauktas.

1944 m. gruodžio 1 d. kursų veikla buvo atnaujinta, į juos priėmė 50 būsimų medicinos seserų ir akušerių. Pirmoji pokario medicinos seserų laida mokyklą baigė 1946 m. birželio 1946 m. rugsėjo mėn. buvo atidaryta dvimetė akušerių mokykla. Ji 1949 metų vasario 1 dieną buvo prijungta prie medicinos seserų mokyklos ir pavadinta respublikine Panevėžio akušerių mokykla. 1947 m. birželio mėn. mokyklą baigė pirmoji akušerių laida. Tuometinė mokykla buvo įsikūrusi Smėlynės gatvėje, šalia dabartinės VŠĮ Panevėžio ligoninės.

1953 m. mokykla pavadinta Medicinos mokykla. Pokario metu trūko sveikatos priežiūros specialistų, todėl 1954 m. buvo priimtas medicinos felčerių kursas. Jį 1956 m. baigė pirmoji medicinos felčerių laida.

1965 m. gruodžio 17 d. mokykla pavadinta Panevėžio A. Domaševičiaus medicinos mokykla, Panevėžyje gimusio ir ilgą laiką jame dirbusio gydytojo ginekologo Andriaus Domaševičiaus garbei.

1991 m., Lietuvos Respublikoje reformuojant specialiojo vidurinio mokymo sistemą, A.Domaševičiaus medicinos mokykla reorganizuota į aukštesniąją medicinos mokyklą.

1993 m. mokykla persikėlė į suremontuotas ir studijoms pritaikytas patalpas, kuriose ir dabar veikia.

1996 m. pradėti rengti bendrosios praktikos slaugytojai pagal slaugos studijų programą, parengtą kartu su kitomis šalies medicinos mokyklomis ir Danijos slaugių organizacija. Nuo 1995 m. rengiami ergoterapeutų padėjėjai, nuo 1996 metų – kineziterapeutų padėjėjai, socialiniai darbuotojai.

Panevėžio medicinos mokykla vienintelė Lietuvoje ėmė rengti medicinos felčerius krašto apsaugai. 1996 m. išleista pirmoji felčerių krašto apsaugai laida.

1997 m. pradėti rengti burnos higienistai ir gydytojo stomatologo (dabar – gydytojo odontologo padėjėjai).

ReorganizacijaKeisti

2002 m. rugpjūčio 30 d. medicinos mokykla kartu su kitomis Panevėžio miesto aukštesniosiomis mokyklomis ir Rokiškio kultūros mokykla buvo reorganizuota ir įsteigta Panevėžio kolegija. Medicinos mokykla tapo kolegijos Sveikatos, socialinės priežiūros ir edukologijos fakultetu.

Nuo 2003 m. organizuojamos studijos pagal individualiąsias programas asmenims, turintiems slaugytojo profesinę kvalifikaciją, įgytą medicinos mokykloje. Tai tęstinis mokymasis, skirtas asmeniui perkvalifikuoti, jo kvalifikacijai kelti, profesiniams įgūdžiams tobulinti.

NuorodosKeisti