Pan European Game Information

Pan European Game Information arba PEGI (liet. Visos Europos žaidimų informacija) – kompiuterinių žaidimų vertinimo sistema, kuri buvo įsteigta, siekiant kompiuterinių žaidimų pirkėjus informuoti kokiai konkrečiai amžiaus grupei rekomenduojamas žaidimo turinys.

Pan European Game Information logotipas

PEGI vertinimo sistema buvo sukurta, siekiant suteikti tėvams Europos valstybėse patikimą informaciją, kai jie sprendžia, ar įsigyti kompiuterinius žaidimus. 2003 m. pavasarį tam tikrą skaičių nacionalinių vertinimo nurodant amžių sistemų pakeitė ši vienintelė sistema, kuri dabar naudojama didžiojoje Europos dalyje, 30 valstybių (Austrijoje, Danijoje, Vengrijoje, Latvijoje, Norvegijoje, Slovėnijoje, Belgijoje, Estijoje, Islandijoje, Lietuvoje, Lenkijoje, Ispanijoje, Bulgarijoje, Suomijoje, Airijoje, Liuksemburge, Portugalijoje, Švedijoje, Kipre, Prancūzijoje, Izraelyje, Maltoje, Rumunijoje, Šveicarijoje, Čekijoje, Graikijoje, Italijoje, Nyderlanduose, Slovakijoje ir Jungtinėje Karalystėje).

Šią sistemą remia didieji žaidimų kompiuterių gamintojai, įskaitant „Sony“, „Microsoft“ ir „Nintendo“ bendroves, taip pat interaktyviųjų žaidimų leidėjai ir kūrėjai visoje Europoje. Vertinimo nurodant amžių sistemą sukūrė Europos interaktyviosios programinės įrangos federacija (angl. Interactive Software Federation of Europe, ISFE).

Savininkas ir administratoriai

redaguoti
ISFE

PEGI sistema sukurta ir priklauso Europos interaktyviosios programinės įrangos federacijai (ISFE), įsikūrusiai Belgijoje. ISFE buvo įsteigta 1998 m., siekiant atstovauti interaktyviosios programinės įrangos sektoriaus interesus Europos Sąjungos ir tarptautinių institucijų atžvilgiu. Kasdienį sistemos valdymą ir plėtojimą ISFE patikėjo savarankiškai įmonei pavadinimu „PEGI S.A.“, kuri yra visuomeninė ne pelno siekianti organizacija.

NICAM

NICAM (Nyderlandų garso ir vaizdo medijos klasifikavimo institutas) – viena iš dviejų nepriklausomų įstaigų, administruojančių sistemą PEGI vardu. NICAM pareigos – tikrinti, ar 3 ir 7 žaidimai atitinka PEGI kriterijus, rengti mokymus, archyvuoti PEGI žaidimus ir išduoti PEGI leidimus.

VSC

Vaizdo standartų taryba (angl. Video Standards Council, VSC) – antrasis PEGI administratorius, įsikūręs Jungtinėje Karalystėje (JK). VSC tikrina, ar vyresnio amžiaus grupėms skirti žaidimai, įvertinti 12, 16 ir 18 ženklais, atitinka PEGI kriterijus. VSC įsteigta kaip ne pelno siekianti organizacija, kurios tikslas – plėtoti Praktikos kodeksą, sudarytą siekiant užtikrinti aukštus vaizdo ir kompiuterinių žaidimų pramonės standartus, ir kontroliuoti jo vykdymą. VSC narystė apima visus verslo sektorius, o mažmeninės prekybos požiūriu ji atstovauja daugiau nei 10 000 mažmeninės prekybos vietų visoje JK.

Ženklai

redaguoti

PEGI vertinimo nurodant amžių ženklai pateikiami pakuotės priekyje ir nugarėlėje, nurodant vieną šių amžiaus lygių: 3, 7, 12, 16 ir 18. Šiais ženklais patikimai nurodomas žaidimo turinio tinkamumas siekiant apsaugoti nepilnamečius asmenis. Vertinimo nurodant amžių sistema neatsižvelgiama į sudėtingumo lygį arba įgūdžius, kurių reikia norint žaisti žaidimą.Ženklas Aprašymas
  PEGI 3:

Taip įvertinti žaidimai laikomi tinkamais visų amžiaus grupių asmenims. Tokiuose žaidimuose gali pasitaikyti šiek tiek smurto, jei jo kontekstas – juokingas (pvz., smurtas, vaizduojamas „Bugs Bunny“ arba „Tom & Jerry“ animaciniuose filmuose). Vaikas neturėtų sieti ekrane rodomų veikėjų su veikėjais tikrame pasaulyje, jie turi būti visiškai išgalvoti. Žaidime neturėtų būti jokių garsų arba paveikslėlių, kurie galėtų išgąsdinti arba įbauginti mažus vaikus.

  PEGI 7:

Šios kategorijos žaidimais galėtų būti pripažinti žaidimai, kurie paprastai įvertinami kaip 3, tačiau juose yra šiek tiek galinčių bauginti scenų arba garsų.

  PEGI 12:

Šiai kategorijai priskiriami vaizdo žaidimai, kuriuose rodoma šiek tiek daugiau grafinio pobūdžio smurto, susijusio su išgalvotais veikėjais, taip pat žaidimai, kuriuose rodoma šiek tiek daugiau grafinio arba negrafinio pobūdžio smurto, susijusio su į žmones panašiais veikėjais arba atpažįstamais gyvūnais. Be to, šios kategorijos vaizdo žaidimuose gali būti vaizduojama šiek tiek grafinio pobūdžio nuogo kūno. Jei yra keiksmažodžių, jie turi būti švelnūs ir be seksualinio pobūdžio frazių.

  PEGI 16:

Taip įvertinamas žaidimas, kuriame vaizduojamas tikroviškas smurtas (arba seksualinio pobūdžio veiksmai). Jauni šios amžiaus grupės asmenys tokiame žaidime išgirs daugiau šiurkščių keiksmažodžių, gali matyti tabako ir narkotikų vartojimą, taip pat nusikalstamus veiksmus.

  PEGI 18:

Suaugusiųjų kategorijai žaidimas priskiriamas tada, kai vaizduojamas ypač šiurkštus smurtas ir (arba) yra konkrečių prievartos tipų elementų. Ypač šiurkštų smurtą apibrėžti sunkiausia, kadangi tai daugeliu atvejų yra labai subjektyvu. Tačiau bendraisiais bruožais jis gali būti klasifikuotas kaip smurto vaizdavimas, dėl kurio žiūrovas galėtų pajusti pasišlykštėjimą. Deskriptoriais, pateiktais ant žaidimo pakuotės nugarėlės, nurodomos pagrindinės tokio įvertinimo nurodant amžių priežastys. Yra aštuoni tokie deskriptoriai: smurtas, keiksmažodžiai, baimė, narkotikai, seksas, diskriminavimas, azartiniai žaidimai, žaidimas prijungtiniu būdu su kitais asmenimis.

Deskriptoriai

redaguoti
Ikona Pavadinimas Deskriptoriaus aprašymas
Narkotikai Žaidime nurodomas ar vaizduojamas narkotikų vartojimas.
  Seksas Žaidime vaizduojamas nuogumas ir (arba) seksualinio pobūdžio elgesys ar tokios užuominos.
Pirkimai žaidime Žaidime yra skaitmeninės prekės.
  Necenzūrinė kalba Žaidime vartojama necenzūrinė kalba.
Diskriminacija Žaidime vaizduojama diskriminacija arba ją skatinanti medžiaga.
Baimė Žaidimas gali išgąsdinti ar įbauginti vaikus.
Azartiniai žaidimai Žaidimai, kurie skatina lošti arba moko azartinių žaidimų.
Smurtas Žaidime vaizduojamos smurto skatinimas ir scenos.

Nuorodos

redaguoti