Organizuotas nusikalstamumas

Organizuotas nusikalstamumas yra nusikalstamumas, sistemiškai vykdomas specialiai tam sukurtų organizacijų.

Kai kurios organizacijos, pavyzdžiui, teroristų, yra motyvuotos politiškai. Kitų pagrindinis tikslas yra pelnas.

Pagrindiniai kriterijai, pagal kuriuos apibūdinama nusikaltėlių organizacija:

  • Hierarchijos egzistavimas
  • Smurto naudojimas interesų gynimui
  • Ilgalaikis egzistavimas (t. y., tai ne susibūrimas vienai – dviem operacijoms atlikti)
  • Kapitalo kaupimas

Tipiška nusikalstamų organizacijų veiklaKeisti

Nusikalstami susivienijimai, grupėsKeisti