Nusidavimai apie evangelijos prasiplatinimą tarp žydų ir pagonių

Nusidavimai apie Evangelijos (iki 1847 m. – evangelios) praplatinimą (iki 1837 m. – prasiplatinimą) tarp žydų ir pagonių – periodinis leidinys, ėjęs 18321834 m., 18371914 m. ir 1921 m. gotišku šriftu.

1832 m. Nr. 7 pirmasis puslapis

Istorija redaguoti

Leidinio „Nusidavimai Dievo karalystėje“ tęsinys. Leido Karaliaučiaus misijų draugija (iki 1914 m.), 1921 m. – evangelikų draugija „Gluosnis“. 1832 m., 18691919 m. ėjo kartą per mėnesį, kitais metais – nereguliariai, vidutiniškai po 3 numerius per metus. Tiražas 400–500 egz.

Pirmaisiais metais buvo Karaliaučiaus misijų draugijos leidinio „Königsberger Missionsblau“ tekstų vertimas į lietuvių kalbą. Vėliau šalia verstinių atsirado ir originalių straipsnių. Rašyta apie evangelikų misijų veiklą įvairiose pasaulio šalyse, skelbta žinių apie Afrikos, Azijos, Amerikos žemynus, įvairių tautų etnografiją, kelti kai kurie Mažosios Lietuvos gyventojų klausimai. 1876 m. Nr.8 paskelbtas Vakarų Europos ir Afrikos žemėlapis lietuvių kalba. Tai pirmasis lietuviškas kartografijos spaudinys.

Redaktoriai redaguoti

Šaltiniai redaguoti

  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 363 psl.