Nusidavimai Dievo karalystėje

Nusidavimai Dievo karalystėje – pirmasis lietuviškas periodinis leidinys, žinomas iš šaltinių (neišlikę ar nerasta nė vieno egzemplioriaus). Buvo skirtas evangelikams liuteronams.

IstorijaKeisti

Ėjo 18231824 m. (1825?) m. Tilžėje, spausdintas gotišku šriftu. Tai prof. Hermano Olshauzeno redaguojamo Karaliaučiaus misijų draugijos leidinio „Königsberger Missionsblatt“ (1822–1914 m.) vertimas į lietuvių kalbą. Laikraštis leistas ir platintas draugijos narių. Vertė ir redagavo Natanielis Frydrichas Ostermejeris (1784–1846 m.), lietuvių raštijos darbuotojo G. Ostermejerio anūkas. Manoma, jog buvo 16 puslapių apimties, mėnesinis. Rašė apie evangelikų misijų veiklą Afrikoje ir Azijoje. Spausdino Johano Heinricho Posto spaustuvė Tilžėje 300–500 egz. tiražu. Išėjo 2 arba 3 numeriai. Buvo skirtas religijai propaguoti. Nustojo eiti dėl skaitytojų stokos. Karaliaučiuje 1832–1921 m. vietoje jo ėjo laikraštis „Nusidavimai apie evangelijos prasiplatinimą tarp žydų ir pagonių“. [1] Pastarasis buvo 16 puslapių apimties, nedidelio formato, leidžiamas 400–500 egzempliorių tiražu. Leidinys daugiausia buvo skirtas religinei propagandai. Jo pirmojo numerio pratarmėje rašoma, kad jau ir lietuvininkams dvejos knygelės tų „Nusidavimų Dievo karalystėje“ išdrukavotos.

ŠaltiniaiKeisti

  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 363 psl.