Nullum crimen sine lege

Nėra nusikaltimo be įstatymo (lot. nullum crimen sine lege) – baudžiamosios teisės principas, pagal kurį veika, kuri pagal padarymo metu galiojančius (pvz., baudžiamuosius) įstatymus yra neuždrausta, nelaikoma nusikalstama.

Šiuo teisės principu yra draudžiama po veikos padarymo išleisti įstatymą, kuriuo būtų nustatytas veikos baudžiamumas, t. y. kuriuo veika po jos padarymo (o ne prieš jį) būtų įvardijama kaip nusikaltimas.