Semantika

 Broom icon.svg  Šį puslapį ar jo dalį reikia sutvarkyti pagal Vikipedijos standartus – angliškos wiki nuorodos tekste
Jei galite, sutvarkykite.
 Crystal Clear action spellcheck.png  Šį straipsnį ar jo skyrių reikėtų peržiūrėti.
Būtina ištaisyti gramatines klaidas, patikrinti rašybą, skyrybą, stilių ir pan.
Ištaisę pastebėtas klaidas, ištrinkite šį pranešimą.

Semantika (iš senovės graikų: σημαντικός sēmantikós "reikšmingas")[1][2] yra prasmės tyrimas. Nagrinėja žodžių, frazių ženklų ir simbolių žymėjimus jų prasmes, veiklą. Kalbos semantika yra prasmės tyrimas, kuris yra naudojamas siekiant suprasti žmogaus išraišką per kalbą. Kitos semantikos formos apima programavimo kalbas, oficialią logiką ir semiotikos semantiką. Tarptautiniuose mokslo žodynuose semantika taip pat vadinamas semasiologija. (reikšmėmokslis)

Semantika nagrinėja labai platų spektrą idėjų nuo populiariausių iki labai techninio pobūdžio. Semantika nagrinėja paprastoje kalboje parenkamo žodžio reikšmę, atspalvį. Ši problema buvo daugelio formalių tyrimų objektas, ilgą laiką, ypač oficialioje semantikos srityje. Lingvistika tiria ženklus ir simbolius naudojamus agentų ir bendruomenių tam tikromis aplinkybėmis tam tikruose kontekstuose.[3] Pagal šį požiūrį, garsai, veido išraiškos, kūno kalba ir elgesys turi semantinį (prasmingą) turinį, ir kiekvienas yra tyrinėjimas. Rašytinėje kalboje, tokie dalykai kaip sakinio struktūra ir skyryba būti semantinį turinį; pagal kitokią sakinio formą kalba įgauna kitą semantinę reikšmę.

Semantikos mokslas kertasi su daugeliu kitų tyrimų sričių, įskaitant leksikologijos, sintaksės, pragmatikos, etimologijos ir kt. Nepriklausomai nuo to, semantika taip pat yra gerai apibrėžtas laukas, dažnai su sintetinėmis savybėmis.[4] Semantika ir kalbos filosofija yra glaudžiai susiję. Taip pat apima filologiją, bendravimą ir semiotiką. Todėl formalus semantikos tyrimas gali būti įvairus ir sudėtingas.

Semantika kontrastuoja su sintakse, tyrimo kombinatorika ir pragmatika.[5] Semantika kaip studijų sritis taip pat turi nemažai ryšių su įvairiom realistinėm teorijom teorijos prasme, įskaitant tiesą, darną teorijos prasme, korespondencinę teorijos reikšmę. Kiekviena iš jų yra susijusios bendra filosofine prasme. Tarptautiniame mokslo žodyne semantika dar vadinamas semasiologija (reikšmėmokslis).

KalbotyraKeisti

Lingvistika yra semantikos šaka, kuri yra skirta, apibrėžti tyrime žodžius, žodžių junginius ir ištisus sakinius, ir didesnius vienetus diskurso (vadinami tekstai, arba pasakojimus). Tyrimo semantika yra taip pat glaudžiai susijusi su asmenų atstovavimo nuorodomis ir žymėjimas. Pagrindinis semantikos tyrimas yra orientuotas į tyrimą, požymių, kaip ir santykių tarp skirtingų kalbos vienetų ir junginių: homonimikos ir sinonimikos, anatomijos, kibernetikos, kiponomijos, meronomijos, metonimijos, holonomijos, paronimai. Pagrindinis rūpestis kaip gauti didelio reikšmę iš to teksto mažesnių dalių reikšmių. Tradiciškai į semantikos tyrimą reikėjo įtraukti: nurodančias nuorodas, tiesos sąlygas, argumentų struktūras, temų vaidmenis, diskurso analizę .

Montegiu gramatikaKeisti

1960 metų pabaigoje, Ričardas Montegiu pasiūlė sistemą, kaip nustatyti leksikos semantinius įrašus pagal lambda skaičiavimas. Šiuos žodžius, sintaksės išnagrinėti sakinį Jonas valgė kas Beržinis būtų iš temą (Džonas) ir predikacinio (valgė riestainį); Montegiu parodė, kad sakinio, reikšmė gali būti gauta iš atskirų sakinio dalių reikšmių ir keleto taisyklių derinio. Naudojami tiesos teorijos modeliai, kurie yra nustatyti neapibrėžto Tarskiian universals. 1970 metų minties kalbos hipotezės pagrindas yra tokių prasmės atomų arba primityvų sąvoka.

Nežiūrint į savo eleganciją, Montegiu gramatika buvo apribota savo žodžio pasmės kintamumu priklausomai nuo konteksto. Tas paskatino atsirasti keletui mėginimui įtraukti ir kontekstą. pvz.:

padėties semantika (1980 m): tiesos-reikšmės yra neišsamios gauna prasmę remiantis kontekstu.

pagrindinis žodynas (1990 m): kategorijos (tipai) yra neišsamios, gauti, remiantis kontekstu.

Dinaminė semantikaKeisti

Iki Chomsky lingvistikos nebuvo mechanizmo semantinių ryšių studijavimui. Į visas semantinias sąvokas žiūrima kaip į įgimtas( natyvist). Taigi, net naujų sąvokų pasiūlymai buvo pasyvūs. Šis požiūris taip pat negalėjo išspręsti daugelio problemų, tokių kaip metafora ar asociacijų prasmių ir semantinės kaitos, kur ilgą laiką prasmės kaitėsi kalbinio bendravimo, qualia arba subjektyvios patirties ribose.

Kita problema, klausimas nagrinėjamas nativistiniame modelyje yra kaip suvokimo ženklai jungiantis į mintis pvz., psichikos keitimo.[6]

Šis požiūris į semantiką, kaip į įgimtą baigtinį būdingą leksikos vienetą reiškia, kad gali būti sudarytas didesnių gabalų diskursas. Dabar įnirtingai diskutuoja kylančios domeno pažinimo kalbotyra,[7] taip pat ir ne-Fodorian stovykloje kalbos filosofija.[8] Iššūkis motyvuojamas:


 • vidinių veiksnių kalbos, pavyzdžiui, problemą išspręsti indeksuojant arba anafora (pvz., tai x, jo, praėjusią savaitę). Šios situacijos kontekstas veikia kaip įvesties, bet taip aiškinama kalbėsena modifikuoja kontekstą todėl jis taip pat yra išvestis. Aiškinimas nebūtinai būna dinamiškas į sakinių prasmę žiūrima kaip į kontekstą, o ne į teiginį.
 • Išorinių veiksnių. Kalba nėra etikečių rinkinys pakabintas ant daiktų bet daiktų reikšmės priklauso nuo to kam jie skirti " tai rinkinys kurių pagrindiniai elementai principo svarbą, kurio elementai kaip jie veikia, o ne jų priedų dalykai."[8] Šis rodinys atspindi padėtį vėliau Wittgenstein ir jo garsiąją žaidimo pavyzdys, ir yra susijęs su pozicijas Sweet Dumpling, Davidson, ir kitiems.

Konkretus pavyzdys. Po pastarojo reiškinio semantinio patikslinimo -reikšmės yra nevisiškai tikslios be kai kurių konteksto elementų. Žodis raudona- jo reikšmės frazėje raudonos knygos galima vertinti kaip kompozicinę.[9] Tačiau spalvos numanomos frazėse, pavyzdžiui, raudono vyno (labai tamsus), ir raudonų plaukų (varis), arba raudono dirvožemio, ar raudonos odos yra labai skirtingos. Iš tiesų, šios spalvos pagal save nebūtų vadinamas raudona gimtąja. Šie pavyzdžiai būtų kontrastiniai, todėl raudonas vynas yra taip vadinamas tik, lyginant su kitos rūšies vyno (kuris taip pat yra ne baltas dėl tų pačių priežasčių). Šis požiūris yra de Saussure:

Kiekvienas sinonimų kaip redouter ("bijoti"), craindre ("bijoti"), Avoir Peur ("bijoti") turi savo ypatingą reikšmę, tik todėl, kad jie stovi priešingai viena kitai grupei. Nei vienas žodis neturi reikšmės pagal kurią jis būtų identifikuotas nepriklausomai nuo šalia esančio žodžio reikšmės.[10]

Ir geriau grįžkime į ankstesniąją Indijos nuomonę apie kalbą, ypač NYAYA žodžių suvokimą, kaip rodiklį, o ne reikšmę.[11]

Bandymas ginti sistemą, kuri pagrista teiginių reikšmėmis semantikai pagal specifikacija, gali būti aptinkama pagrindiniame James Pustejovsky leksikos modelyje, kuris praplėčia konteksto poveikį leksikai. Tokios reikšmės kaip "improvizuok" kuriamos remiantis baigtiniais kontekstais.

Prototipų teorijaKeisti

Kitas sąvokas, susijusias su neaiškumais semantika pagrindžia prototipais. Eleonora Rosch tyrimai 1970 metais privedė prie požiūrio, kad natūralios kategorijos nėra charakterizuojamos būtinais ir pakankamai sąlygotais terminais, bet įvertinamos (apytikslės jų ribos) ir yra nenuoseklus jas sudarančių narių statusas. Iš pradžių galima palyginti tai su Jungo prototipu nors prototipo sąvoka yra nekintama sąvoka. Kai kurie prieš struktūralistai yra pagal fiksuotą arba statinę žodžio reikšmę. Derrida, po Nyčės, kalbėjo apie nukrypimą nuo ilgalaikės reikšmės.

Sistemų kategorijos nėra objektyvios pasaulyje, bet yra įsišaknijusios žmonių patirtyje. Kai šias sąvokas sužinojo pasaulis– tai ne objektyvi tiesa, bet subjektyvūs konstruktas, - išmoko patirties, ir atsirado kalboje "augant mūsų konsepcinėms sistemoms įžeminimo mūsų sąvokų sistemos bendro naudojimo įkūnijimas ir kūno patirties."[12] Akivaizdu, kad koncepcinės kategorijos (t. y. leksika) nebus vienodos skirtingų kultūrų, ar kiekvieno asmens toje pačioje kultūroje. Tai veda prie kitų diskusijų (žr. Sapir-Whorf hipotezę arba eskimo žodžius sniegui).

Teorinė semantikaKeisti

Semantikos teorijos modelisKeisti

Pagrindinis straipsnis: oficialiai semantika (kalbotyra).

Montagiu darbas (žr. pirmiau). Šnekamosios kalbos semantikos teorija, kurios išraiškai priskiriama asmenų denotacija (reikšmių), tiesos vertybės funkcionuoja tarpusavyje.Tiesa, loginis santykis su kitais sakiniais yra įdomiau, tada vertinama atsižvelgiant į modelį.

Formali sąlyginė semantikaKeisti

Pagrindinis straipsnis: tiesos sąlygos semantika.

Pionierius filosofas Donald Davidson, oficialioje teorijoje, kurioje siekiama susieti kiekvieną šnekamosios kalbos sakinį su meta-kalbos aprašymo sąlyga, kuriomis tiesa jei, pavyzdžiui: "Sniegas yra baltas" tai yra tiesa, jei ir tik jei sniegas yra baltas. Uždavinys yra pasiekti tiesos sąlygas visiems sakiniams iš fiksuotų reikšmių priskirtų atskirų žodžių ir fiksuotų taisyklių, bet kaip jas susieti. Semantikos tiesos sąlyga praktiškai panaši į semantikos teoretikos modelį; konceptualiai, tačiau jie skiriasi tuo, kad semantikos tiesos sąlyga siekia prisijungti kalba su teiginiais realiame pasaulyje (meta-kalbos ataskaitos pavidalu), o ne abstrakčius modelius.

Leksika ir abstrakti semantikaKeisti

Pagrindinis straipsnis: sąvokų semantika.

Šia teorija bandoma paaiškinti argumentų struktūros ypatybes. Šios teorijos prielaida, kad sintaksės ypatybės reikšmes atspindi frazės, žodžiai.[13] Su šia teorija, kalbininkai gali geriau susitvarkyti su faktu, kad maži skirtumai žodžiuose turi kažką bendro su kitais skirtumais to žodžio sintaksės struktūroje tai jau yra pastebima žodžių vidinėse struktūrose.[13] Mažos dalys kurios sukuria vidinę žodžių struktūrą yra vadinamos semantikos primityvais.[14]

Leksikinė semantikaKeisti

Pagrindinis straipsnis: leksikinė semantika.

Lingvistinė teorija, kad tiria žodžių prasmę. Ši teorija supranta, kad žodžio prasme visiškai atspindi jo kontekstą. Žodžio reikšmė yra sudaryta iš konteksto.[15] Tarp laipsnio ir metodo yra skirtumas.[15] Siekiant įgyvendinti šį skirtumą sakinio dalis, turi prasmę ir dera su kitomis sudedamųjų reikšmių dalimis ir ženklinimu kaip semantinė sudedamoji dalis. Semantinės sudedamosios dalys, kurios negali būti išskaidytos į elementariąsias sudedamąsias dalis yra ženklinama minimaliais semantinių sudedamųjų dalių komponentais.[15]

Skaičiuojamoji semantikaKeisti

Pagrindinis straipsnis: skaičiavimo semantika.

Skaičiuojamoji semantika yra sutelkta ties lingvistiniu reikšmių procesu. Siekiant padaryti šį konkretų algoritmą ir struktūrą yra apidūdinama. Šioje sistemoje algoritmai ir struktūra yra taip pat analizuojami pagal išsprendžamumą, laiko/erdvės sudėtingumą, reikiamą duomenų struktūrą ir komunikaciją.[16]

Kompiuterių mokslasKeisti

Pagrindinis straipsnis: semantika (kompiuterių mokslas).

Kompiuterių moksle semantikos terminas reiškia kalbos suvokimą kaip priešingą jų formą (sintaksė). Remiantis Euzenatu, semantika ,, suteikia taisykles sintaksės interpretavimui kuri neteikia reikšmės tiesiogiai, bet suteikia galimybę viešoms interpretacijoms.‘‘[17] kitais žodžiais semantika yra išsireiškimų interpretacija. Be to sąvoka yra prieinama prie tam tikrų duomenų struktūros tipų specialiai sukurtos ir naudojamos informacijos turinio reikšmei.

Programinė kalbaKeisti

Programavimo kalbų ir kitų kalbų semantika yra svarbi svarstoma problema ir kompiuterių mokslo studijų sritis. Sintaksė kaip kalba, jos semantika gali būti apibrėžta tiksliai.


Pavyzdžiui, toliau naudoti skirtingas sintakses, bet priežastys tuos pačius nurodymus įvykdyti:


Formulės
Programinė kalba
x += y C, C++, C#, Java, JavaScript, Perl, Python, Ruby, PHP, t. t.
x := x + y ALGOL, BCPL, Simula, ALGOL 68, SETL, Pascal, Smalltalk, Modula-2, Ada, Standard ML, OCaml, Eiffel, Object Pascal (Delphi), Oberon, Dylan, VHDL, t. t.
ADD x, y Assembly languages: Intel 8086
LET X = X + Y BASIC: anksyvoji
x = x + y BASIC: labiausiai savitos; Fortran, MATLAB, Lua
Set x = x + y Caché ObjectScript
ADD Y TO X. ABAP
ADD Y TO X GIVING X COBOL
set /a x=x+y Batch
(incf x y) Common Lisp
/x y x add def PostScript

Paprastai šias operacijas būtų galima atlikti aritmetiškai nuo ,,y‘‘ iki ,,x‘‘ ir išsaugoti rezultatą kintamuoju ,,x‘‘.

Buvo sukurti įvairūs būdai apibūdinti semantikos programavimo kalbas, remiantis matematine logika[18] :

 • Denotacinė semantika: reikšmės yra modeliuojamos pagal matematinius modelius. Svarbus tik efektas, o ne kaip jis išgaunamas.
 • Aksiomos semantika: Specifinės savybės išreiškiamos kaip teiginiai. Taigi gali būti aspektai, kurie bus ignoriuojamai.

Semantikos modeliaiKeisti

Tokie terminai, kaip Semantinis tinklas ir Semantiniai duomenų, modeliai naudojami apibūdinti, kaip grafikai, kurių viršūnėse yra sąvokos arba subjektai, o lankai nurodo ryšius tarp jų.


Semantinis žiniatinklis praplečia pasaulinio masto žiniatinklį pridėdamas semantinius metaduomenis, naudojantis semantiniu duomenų modeliavimo metodais tokais kaip RDF ir OWL

PsichologijaKeisti

Psichologijoje, semantinė atmintis yra atminties sąvoka – kitaip tariant, atminties, kuri išsaugo tik esmę, bendrą svarbą, prisimena patirtį – o epizodinė atmintis yra atmintis prisimenanti efemeriškas detales – individualias savybės, arba unikalus duomenis. Terminą' epizodinė atmintis' pristatė Tulving ir Schacter deklaratyvios atminties kontekste kuri sąveikauja su faktine ir objektyvia informaciją liečiančia jos objektą. Žodžio reikšmė matuojama apibendrintai, t. y. ryšiais tarp žodžių ir semantiniu tinklu. Prisiminimai perduoti iš kartos į kartą ar izoliuoti vienoje kartoje dėl kultūros žlugimo. Skirtingos kartos gali turėti skirtingą patirtį į panašus savo laiko klausimus. Žmonių sukurtame tinkle analizuojamas jų žodžių supratimas (tokiu kaip pasaulinis tinklas) puslapių ir skaidymo struktūrų tinklą.[19] Automatizuotose ontologijos puslapiuose yra automatiškai paskaičiuojami vektoriai be aiškios prasmės. Yra kuriamos įvairios automatizuotos technologijos kuriu paskirtis apskaičiuoti žodžio reikšmę: Latentines semantikos indeksas ir palaikymas vektoriaus, kaip ir natūralios kalbos procesas, neutralus tinklas ir nuspėjimo technika

Ideasthesia yra psichologinis reiškinys, kuriame aktyvinimo koncepcijas sukelia jutimo patirties. Pavyzdžiui, Sinestezija, aktyvinimo koncepcijos laiško (pvz., kad A rašto) sukelia jutimo tipo patirtimi (pvz., raudonos spalvos).

Taip pat galite skaitykiteKeisti

Lingvistika ir SemiotikaKeisti

Logika ir MatematikaKeisti

Kompiuterių mokslasKeisti

PsichologijaKeisti

ŠaltinaiKeisti

 1. σημαντικός. Liddell, Henry GeorgeScott, RobertA Greek–English Lexicon at the Perseus Project
 2. The word is derived from the Ancient Greek word σημαντικός (semantikos), "related to meaning, significant", from σημαίνω semaino, "to signify, to indicate", which is from σῆμαsema, "sign, mark, token". The plural is used in analogy with words similar to physics, which was in the neuter plural in Ancient Greek and meant "things relating to nature".
 3. Neurath, OttoCarnap, Rudolf; Morris, Charles F. W. (Editors) (1955). International Encyclopedia of Unified Science. Chicago, IL: University of Chicago Press.
 4. Cruse, Alan; Meaning and Language: An introduction to Semantics and Pragmatics, Chapter 1, Oxford Textbooks in Linguistics, 2004; Kearns, Kate;SemanticsPalgrave MacMillan 2000; Cruse, D. A.;Lexical Semantics, Cambridge, MA, 1986.
 5. Kitcher, Philip; Salmon, Wesley C. (1989). Scientific Explanation. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press. p. 35.
 6. Barsalou, L.; Perceptual Symbol Systems, Behavioral and Brain Sciences, 22(4), 1999
 7. Langacker, Ronald W. (1999). Grammar and Conceptualization. Berlin/New York: Mouton de Gruyer. ISBN 3-11-016603-8.
 8. 8,0 8,1 Peregrin, Jaroslav (2003). Meaning: The Dynamic Turn. Current Research in the Semantics/Pragmatics Interface. London: Elsevier.
 9. Gärdenfors, Peter (2000). Conceptual Spaces: The Geometry of ThoughtMIT Press/Bradford Books.ISBN 978-0-585-22837-2.
 10. de Saussure, Ferdinand (1916). The Course of General Linguistics (Cours de linguistique générale).
 11. Matilal, Bimal Krishna (1990). The Word and the World: India's Contribution to the Study of Language. Oxford. The Nyaya and Mimamsa schools in Indian vyākaraṇa tradition conducted a centuries-long debate on whether sentence meaning arises through composition on word meanings, which are primary; or whether word meanings are obtained through analysis of sentences where they appear. (Chapter 8).
 12. Lakoff, GeorgeJohnson, Mark (1999). Philosophy in the Flesh: The embodied mind and its challenge to Western thought. Chapter 1. New York, NY: Basic Books. OCLC 93961754.
 13. 13,0 13,1 Cruse, D.; Lexical Semantics, Cambridge University Press, Cambridge, MA, 1986
 14. Jackendoff, Ray; Semantic Structures, MIT Press, Cambridge, MA, 1990
 15. 15,0 15,1 15,2 Cruse, D.; Lexical Semantics, Cambridge University Press, Cambridge, MA, 1986
 16. Nerbonne, J.; The Handbook of Contemporary Semantic Theory (ed. Lappin, S.), Blackwell Publishing, Cambridge, MA, 1996
 17. Euzenat, Jerome. Ontology Matching. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2007, p. 36
 18. Nielson, Hanne Riis; Nielson, Flemming (1995).Semantics with Applications, A Formal Introduction(1st ed.). Chicester, England: John Wiley & Sons.ISBN 0-471-92980-8.
 19. Giannini, A. J.; Semiotic and Semantic Implications of "Authenticity", Psychological Reports, 106(2):611–612, 2010

Kitos nuorodosKeisti