Molio masė

(Nukreipta iš puslapio Molinė masė)

Molio masė – cheminės medžiagos parametras – vieno molio medžiagos kiekio masė. Molio masės gramais skaitinė vertė lygi molekulinei masei, išreikštai atominiais masės vienetais.

Molio masė – medžiagos dalelių, kurių skaičius lygus Avogadro konstantai, masė, t. y. masė m, padalyta iš medžiagos kiekio n: M = m / n.

Pavyzdžiui, vandens molio masė: M(H2O) ≈ 18 g/mol.