Gramas – masės matavimo vienetas, žymimas simboliu g.

Šio parkerio kamštuko masė yra beveik 1 gramas

Seniau buvo apibrėžiamas kaip 1 kubinio centimetro vandens masė esant 4 °C temperatūrai, bet vėliau prilygintas 1×10−3 kilogramo. Originalioje prancūzų metrinėje sistemoje gramas buvo vienas bazinių vienetų.