Magistras

(Nukreipta iš puslapio Master)

Magistras (angl. master, iš lot. magister 'mokytojas, meistras, vadovaujantysis') – antrosios pakopos akademinis kvalifikacinis laipsnis, suteikiamas aukštosios mokyklos absolventams, baigusiems tęstines (podiplomines) studijas.

Magistro studijų metu gilinamasi į jau studijuotą sritį arba pradedamos kitos, dažnai giminingos srities studijos. Pagal atitinkamą sritį gali būti šakinės (teisės magistras, verslo administravimo magistras ir kt.) arba tarpšakinės studijos. Šakinės – specializuotos (pvz., Europos teisės magistras, LL.M. Eur.; verslo teisės magistras, MBL ir t. t.).

Magistro laipsnis Europoje liudija apie įgytą ne tik akademinę, bet ir tam tikrą mokslinę kvalifikaciją, todėl jį turintiems asmenims yra suteikiama teisė stoti į doktorantūrą. Licenciato laipsnis prilyginamas magistrui, yra laikomas lygiaverčiu magistrui.

Magistrantūra yra asmens profesinei ir mokslinei kvalifikacijai kelti skirtos antrosios pakopos nuosekliosios universitetinės studijos. Asmeniui, išėjusiam magistrantūros studijų programą, suteikiamas magistro kvalifikacinis laipsnis (MA, Master of Arts; MSc, Master of Science). Magistro laipsnį turintis asmuo yra magistras ar magistrė. Jis turi teisę greta savo pavardės nurodyti įgytą laipsnį (paprastai santrumpą, pvz., LL.M., MBA ir kt.).

Nuorodos redaguoti