Teisės magistras

(Nukreipta iš puslapio LL.M.)

Teisės magistras (angl. Master of Laws – teisių meistras, teisių mokytojas, lot. Magister Legum – teisių (pažodžiui – įstatymų) magistras, magister – mokytojas + lex, dgs. vard. leges, dgs. kilm. legum; santrumpa LL.M., legum daugiskaitos f. sutrumpinimas LL. – „teisių" + M.) – kvalifikacinis teisės krypties akademinis laipsnis, suteikiamas baigus podiplomines teisės studijas. Laipsnis gali būti suteikiamas tiek teisės krypties, tiek ir kitų sričių aukštosios mokyklos absolventams (pvz., bakalaurams ir kt.).

Teisės magistro studijos (LL.M.) labiausiai paplitusios anglosaksų teisės šeimos valstybėse, pamažu plinta ir Vakarų bei Rytų Europoje. Tarp teisininkų paplitusi kaip populiari stažuotės užsienyje forma, kai įvaldoma dalykinė užsienio kalba, įgyjama specializacija, kryptingai tęsiama po kelerių metų teisinio darbo patirties. Analogiškos podiplominės studijos ekonomikos srityje – MBA.

LL.M. studijų trukmė – nuo 2 iki 4 semestrų (išimtinais atvejais privaloma reguliariųjų podiplominių studijų trukmė – iki 6 semestrų). Studijų programos, reikalavimai kandidatams, studijų struktūra, privalomi ir pasirenkamieji moduliai, baigiamieji egzaminai skiriasi, būdinga specializacija. Dažniausios – verslo teisė, tarptautinė teisė, lyginamoji teisė (nacionalinė teisė).

Esant oficialiai patvirtintai tam tikrai studijų krypčiai, gali būti įgyjami tokie laipsniai kaip Europos teisės magistras, verslo teisės magistras, lyginamosios teisės magistras, tarptautinės verslo teisės magistras, tarptautinės teisės magistras, teisės studijų magistras (paprastai ne teisės bakalaurams), religinės teisėtyros srityje – kanonų teisės magistras (kanonų teisės licenciatas).

Lietuvoje

redaguoti

MRU, VDU Teisės institute į teisės magistro studijas priimami asmenys, turintys bakalauro akademinį kvalifikacinį laipsnį. VU Teisės fakultete, Vilniaus verslo teisės akademijoje – įgiję vidurinį (į vientisąsias, vienpakopes teisės magistro studijas VU TF Dieniniame skyriuje) arba aukštąjį išsilavinimą (VU TF Neakivaizdiniame skyriuje).

Podiplominės (LL.M.) studijos anglų kalba rengiamos VDU, MRU bei EHU. Jas gali baigti ir užsienio studentai.

Nuorodos

redaguoti