Mūsų sparnai – JAV lietuvių evangelikų reformatų žurnalas, einantis nuo 1950 m. gruodžio Čikagoje.

Istorija

redaguoti

Steigėjas ir leidėjas Eugenijus Gerulis, Halina Jakubėnaitė-Dilienė, rėmė Mykolas Devenis, Povilas Dilys. Pastaruoju metu leidžia Lietuvių evangelikų reformatų bažnyčios kolegija Čikagoje du kartus per metus. Tiražas 1985 m. – 700 egz.

Redakcijoje dirbo Mykolas Plepys, Hypatija Yčaitė-Petkus, Mykolas Zablockas.

Redaktoriai

redaguoti

Eugenijus Gerulis, Halina Jakubėnaitė-Dilienė, Jokūbas Kregždė, Petras Bružas. [1]

Nuorodos

redaguoti


Šaltiniai

redaguoti
  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 345 psl.