Mūsų žinios (Zalcburgas)

Mūsų žinios – lietuvių savaitraštis, leistas 19451947 m. Zalcburge, Austrijos karo pabėgėlių stovykloje.

Istorija redaguoti

Iš pradžių buvo skiriamas Zalcburgo miesto ir apylinkių, nuo 1946 m. – visos Austrijos lietuviams. Laikraštis spausdintas rotatoriumi. Išleisti 52 numeriai nuo 250 iki 400 egz. tiražu.

Leido ir redagavo redakcinė kolegija: J. Akstinas, A. Čeičys, Jonas Daugėla, Česlovas Grincevičius, A. Kučys, Aleksandras Merkelis, Mečislovas Šaltenis, A. Škėrys, Vytautas Antanas Dambrava, J. Senkus. [1]

Nuorodos redaguoti

Šaltiniai redaguoti

  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 346 psl.