Lietuvos civilinė teisė

Lietuvos civilinė teisė - Lietuvos privatinės teisės, Lietuvos teisės sistemos dalis; nacionalinė civilinė teisė.

Lietuvos civilinės teisės raidai didžiausią įtaką daro kontinentinė teisė (Nyderlandai, Vokietija, Prancūzija); iš dalies ir angloamerikiečių (JAV, J. Karalystė), kitos pasaulio teisinės sistemos (okupacijos metais buvo svarbi socialistinė teisė)

IstorijaKeisti

Pagrindinis straipsnis – Lietuvos civilinės teisės istorija.

Lietuvos teritorijoje galiojo ne tik Lietuvos, bet ir užsienio valstybių įstatymai (kai 1840 m. buvo panaikintas Lietuvos Statutas). Pvz., Prancūzijos civilinis kodeksas (Užnemunės krašte), Prūsų žemės teisynas, Rusijos imperijos civiliniai įstatymai (sudarę civilinį kodeksą, vad. X tomas). Palangos apylinkėse, Lietuvai priskirtose iš buvusios Kuršo gubernijos, buvo taikomi carinės Rusijos laikų civiliniai įstatymai Pabaltijo kraštams. Klaipėdos kraštas turėjo paklusti Vokietijos civiliniams įstatymams[1] Sovietinės okupacijos metais buvo įvestas Lietuvos TSR civilinis kodeksas.

Teisės šaltiniaiKeisti

Pagrindinis teisės šaltinis - LR civilinis kodeksas.

Papildomi teisės šaltiniai - Lietuvos civilinės teisės mokslas, doktrina (pvz., LR civilinio kodekso komentaras) ir kt.

Kiti šaltiniai - bendrieji Lietuvos teisės šaltiniai (pvz., LR Konstitucija).

Lietuvos prievolių teisėKeisti

Pagrindinis straipsnis – Lietuvos prievolių teisė.

Lietuvos daiktinė teisėKeisti

Pagrindinis straipsnis – Lietuvos daiktinė teisė.

Lietuvos deliktinė teisėKeisti

Pagrindinis straipsnis – Lietuvos deliktinė teisė.

Lietuvos paveldėjimo teisėKeisti

Pagrindinis straipsnis – Lietuvos paveldėjimo teisė.

Lietuvos intelektinės nuosavybės teisėKeisti

Pagrindinis straipsnis – Lietuvos intelektinės nuosavybės teisė.

Lietuvos civilistikaKeisti

Lietuvoje civilinės teisės mokslą plėtoja:

  • VU Teisės fakulteto Privatinės teisės katedra (iki 2009 m. rugsėjo 1 d. - Civilinės teisės ir civilinio proceso katedra)
  • Mykolo Romerio universitete:
    • Teisės fakulteto Civilinės ir komercinės teisės katedra
    • MRU TF Verslo teisės katedra.

Taip pat skaitykiteKeisti

ŠaltiniaiKeisti