Lietuvos civilinės teisės istorija

Lietuvos civilinės teisės istorija - istorinė Lietuvos civilinės teisės raida.

LDKKeisti

Žymiausi civilinės teisės šaltiniai buvo Lietuvos Statutai (1529, 1566 ir 1588 m.).

Rusijos imperijos sudėtyjeKeisti

1840 m. buvo panaikintas Lietuvos Statutas. Lietuvos teritorijoje galiojo ne tik Lietuvos, bet ir užsienio valstybių įstatymai (kai Pvz., Prancūzijos civilinis kodeksas (Užnemunės krašte), Prūsų žemės teisynas, Rusijos imperijos civiliniai įstatymai (sudarę civilinį kodeksą, vad. X tomas). Palangos apylinkėse, Lietuvai priskirtose iš buvusios Kuršo gubernijos, buvo taikomi carinės Rusijos laikų civiliniai įstatymai Pabaltijo kraštams.

Vokietijos sudėtyjeKeisti

Klaipėdos kraštas turėjo paklusti Vokietijos civiliniams įstatymams[1].

Lietuvos TSRKeisti

TSRS okupavus Lietuvą, laikinai buvo įvesti okupaciniai įstatymai.

Lietuvos TSR Aukščiausioji Taryba 1964 m. liepos 7 d. patvirtino sovietinį Civilinį kodeksą.

1965 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos civilinis kodeksas. Jį sudarė (ideologizuota, komunistinius lozungus skelbianti) Preambulė ir 610 straipsnių (8 skyriai, 50 skirsnių). Kodeksas galiojo ir po Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo.

Šiuolaikinė Lietuvos civilinės teisės istorijaKeisti

2000 m. liepos 18 d. LR Seimas priėmė naująjį Civilinį kodeksą. Kodekso priėmimas buvo antras pagal svarbą (teisėkūros) įvykis po LR Konstitucijos priėmimo.

2001 m. liepos 1 d. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas įsigaliojo (išskyrus kai kurias išimtis).

ŠaltiniaiKeisti