Lietuvos prezidento rinkimai

Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimai – tiesioginiai, demokratiški, visuotine, lygia ir tiesiogine rinkimų teise pagrįsti bei slaptu balsavimu vykstantys rinkimai, kurių metu išrenkamas Lietuvos Respublikos Prezidentas. Rinkimai vyksta kas penkerius metus (išskyrus ypatingus atvejus).

Rinkėjų teisės

redaguoti
  1. Teisę rinkti Respublikos Prezidentą turi Lietuvos Respublikos piliečiai, kurie rinkimų dieną yra ne jaunesni kaip 18 metų. Rinkimuose nedalyvauja Lietuvos Respublikos piliečiai, teismo pripažinti neveiksniais.
  2. Bet kokie tiesioginiai arba netiesioginiai Lietuvos Respublikos piliečių rinkimų teisės apribojimai dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų draudžiami.
  3. Kiekvienas Lietuvos Respublikos pilietis, turintis teisę rinkti Respublikos Prezidentą, rinkimuose turi vieną balsą.
  4. Respublikos Prezidentą rinkėjai renka be tarpininkų.
  5. Rinkėjai balsuoja asmeniškai ir slaptai. Kontroliuoti rinkėjų valią rinkimuose draudžiama.[1]

Rinkimų istorija

redaguoti

Lietuvos Respublikos istorijoje vyko šie LR Prezidento rinkimai:

Taip pat skaitykite

redaguoti

Šaltiniai

redaguoti