2004 m. Lietuvos prezidento rinkimai

2002 Lietuva 2009
2004 m. Lietuvos prezidento rinkimai
2004 m. birželio 13 ir 27 d.
Balsavę rinkėjai 48,40% Mažėjimas 5,52 pp (I turas)
52,46% Mažėjimas 0,19 pp (II turas)
Kandidatas Valdas Adamkus Kazimiera Danutė Prunskienė
Partija Išsikėlė pats Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Rinkėjų balsų 723 891 651 024
Santykis 52,6% 47,4%

Tuometinis prezidentas
Rolandas Paksas

Išrinktasis prezidentas
Valdas Adamkus
Išsikėlė pats

2004 m. Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimai – 2004 m. birželio 13 ir 27 d. vykę neeiliniai, po Prezidento Rolando Pakso apkaltos, Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimai.

Rinkimų sistema

redaguoti

Lietuvos Respublikos Prezidentas renkamas pagal daugumos atstovavimo (mažoritarinę) rinkimų sistemą. Išrinktu laikomas tas kandidatas į Respublikos Prezidento vietą, kuris pirmą kartą balsuojant ir dalyvaujant ne mažiau kaip pusei visų rinkėjų, gavo daugiau kaip pusę visų rinkimuose dalyvavusių rinkėjų balsų. Jeigu rinkimuose dalyvavo mažiau kaip pusė visų rinkėjų, išrinktu laikomas tas kandidatas, kuris gavo daugiausia, bet ne mažiau kaip 1/3 visų rinkėjų balsų. Jeigu pirmajame balsavimo rate nė vienas kandidatas nesurenka reikiamos balsų daugumos, po dviejų savaičių rengiamas pakartotinis balsavimas dėl dviejų kandidatų, gavusių daugiausia balsų. Išrinktu laikomas kandidatas, surinkęs daugiau balsų.[1]

Respublikos Prezidentu gali būti renkamas Lietuvos pilietis pagal kilmę, ne mažiau kaip trejus pastaruosius metus gyvenęs Lietuvoje, jeigu jam iki rinkimų dienos yra suėję ne mažiau kaip keturiasdešimt metų ir jeigu jis gali būti renkamas Seimo nariu. Lietuvos Respublikos piliečiai Prezidentą renka penkeriems metams. Tas pats asmuo gali būti renkamas ne daugiau kaip du kartus iš eilės.[1]

Kandidatai

redaguoti

Kandidatais į prezidentus registruoti:

Kandidatas Delegavusi partija
  Valdas Adamkus Išsikėlė pats
  Petras Auštrevičius Išsikėlė pats[2]
  Vilija Blinkevičiūtė Naujoji sąjunga (socialliberalai)
  Česlovas Juršėnas Lietuvos socialdemokratų partija
  Kazimiera Danutė Prunskienė Valstiečių ir Naujosios demokratijos partijų sąjunga

Pretendentai į kandidatus

redaguoti

Apie ketinimą dalyvauti rinkimuose paskelbė ir kaip pretendentai į kandidatus oficialiai buvo registruoti 10 asmenų:


Julius Veselka bei Jūratė Zabielaitė laiku nepateikė rinkėjų parašų, Vitas Tomkus bei Algirdas Pilvelis pateikė per mažai reikalavimus atitinkančių parašų, o Rolando Pakso kandidatūra nebuvo registruota, nes po apkaltos proceso jis neturi teisės pretenduoti į aukštus valstybės postus. Likę 5 pretendentai registruoti kandidatais.

Rezultatai

redaguoti
Kandidatas Partija I turas II turas
Balsai % Balsai %
Valdas Adamkus Išsikėlė pats 387 837 31,14 723 891 52,65
Kazimiera Danutė Prunskienė Valstiečių ir Naujosios demokratijos partijų sąjunga 264 681 21,25 651 024 47,35
Petras Auštrevičius Išsikėlė pats[2] 240 413 19,30
Vilija Blinkevičiūtė Naujoji sąjunga (socialliberalai) 204 819 16,45
Česlovas Juršėnas Lietuvos socialdemokratų partija 147 610 11,85
Negaliojantys biuleteniai 39 707 3,09 20 188 1,45
Iš viso 1 285 067 100 1 395 103 100
Turintys balsavimo teisę / aktyvumas 2 655 309 48,40 2 659 211 52,46
Šaltinis: VRK[3]

Nuorodos

redaguoti

Išnašos

redaguoti