Leonardas Juozapas Šimutis

 NoFonti.svg  Šiam straipsniui ar jo daliai trūksta išnašų į šaltinius.
Jūs galite padėti Vikipedijai pridėdami tinkamas išnašas su šaltiniais.

Leonardas Juozapas Šimutis (g. 1920 m. gegužės 29 d. Brukline, Niujorke, JAV – m. 2003 m. gruodžio 21 d. Čikagoje), chorvedys, vargonininkas, pedagogas, kompozitorius, filosofijos mokslų daktaras.

BiografijaKeisti

Tėvas taip pat Leonardas Šimutis (Šilelis) – poetas ir dramaturgas. Jo tekstais parašyta daug dainų ir sukurta operečių. Buvo didelis muzikos mėgėjas, turėjo gražų balsą. 1926 tėvai su Leonardu buvo atvykę į Lietuvą, ir Kaune jis keletą mėnesių lankė mokyklą. Sugrįžus į JAV, lankė Lietuvių moterų kultūros draugijos mokyklą, 19271934 mokėsi Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos mokykloje, o muzikos pradmenis gavo iš pianistės motinos. 1938 baigė Willson Junior College ir Marianpolio aukštesniąją mokyklą Thompsone, CT. 19381942 studijas tęsė De Paulo universitete Čikagoje, IL, kur gavo muzikos bakalauro diplomą. 19461949 studijavo toliau ir už disertaciją „Lithuanian Music and the Characteristics of the Lithuanian Folk Songs" įgijo muzikos magistro laipsnį. Iki 1951 dar studijavo muzikologiją, vargonavimą ir kompoziciją pas prof. Leoną Šteiną.

Nuo 1956 studijas tęsė Otavos universitete Kanadoje, kur už disertaciją „James Lockhart Murseil as Music Educator" gavo filosofijos daktaro laipsnį.

Dar studijuodamas pradėjo vargonininkauti ir vadovauti chorams. 19411942 vargonininkavo Šv. Pranciškaus lietuvių parapijoje Indiana Harbore, IN. Pašauktas į kariuomenę vargonininkavo įvairiose koplyčiose. 1941 atgaivino Čikagos Lietuvos Vyčių chorą ir su pertrauka iki 1951 jam sėkmingai vadovavo. 1948 ALRK Vargonininkų sąjungos surengtame konkurse su Vyčių choru atliko savo dainą „Į naują žygį" ir pelnė trečiąją premiją. 19451953 vargonininkavo Aušros Vartų lietuvių parapijoje Čikagoje, vadovavo Šv. Kazimiero Akademijos studentų chorui. 19531955 vargonininkavo Kristaus Karaliaus, o 19541968 ir Šv. Ritos airių parapijoje Čikagoje, vadovavo berniukų ir vyrų chorams. 19481951 buvo De La Salle ir 19491952 Fenwick Oak Parko, IL, aukštesniųjų mokyklų berniukų chorų vadovas. 19511956 De Paulo universiteto Muzikos fakulteto lektorius, 19511985 Čikagos valstybinio universiteto muzikos teorijos, kompozicijos, pedagogikos ir chorvedybos dėstytojas, nuo 1963 profesorius, 19511970 mišriojo choro vadovas, nuo 1981 Muzikos fakulteto dekanas. 19661970 kartu dėstė ir De Paulo universitete. Su chorais surengė daug koncertų, dalyvavo amerikiečių ir lietuvių radijo laidose, dainų šventėse bei kituose tautiniuose renginiuose. Jungtiniam chorui dirigavo ALRK Vargonininkų sąjungos 50-mečio (1962 m. birželio 3 d.) jubiliejinio minėjimo koncerte Čikagoje.

L. Šimutis priklausė daugeliui JAV lietuvių draugijų ir sąjungų.

Nuo 1941 ALRK Vargonininkų sąjungos narys, 19481950 Centro valdybos pirmininkas, Lietuvos Vyčių, Lituanistikos instituto ir Lietuvos Katalikų mokslų akademijos narys, Amerikos LB garbės narys, Lietuvių religinės muzikos komisijos, įvairių Amerikos muzikos organizacijų narys. Daug metų dirbo žurnalo „Muzikos žinios“ redkolegijoje, nuo 1972 J. Žilevičiaus Muzikologijos archyvo vicepirmininkas ir direktorius. Muzikos klausimais daug rašė amerikiečių ir lietuvių spaudoje: „Muzikos žiniose“, „Drauge“, „Lietuvių dienose“, „Viltyje“, „Tėviškės žiburiuose", dalyvavo mokslinėse konferencijose. Buvo 1971 4-osios JAV ir Kanados lietuvių dainų šventės Čikagoje garbės komiteto narys.

L. Šimutis žinomas ir kaip kompozitorius, sukūręs nemaža instrumentinės ir vokalinės muzikos kūrinių. Tai Styginių trio (1948), Styginių kvartetas (1949), Siuita mažam orkestrui (1949), baletas „Lenkiškos vestuvės“ (1950), trys kantatos – „Bočių rauda“ (1948), „Ei, sustok audruže“ (1949), „Mindaugo garbei“ (1955), kūriniai fortepijonui ir smuikui, giesmės ir dainos chorams bei solistams. 1954 Čikagoje surengta jo kūrinių rankraščių paroda. Daina „Pavasario rytas" skambėjo 1956 I JAV ir Kanados lietuvių dainų šventėje Čikagoje. Už didelius nuopelnus lietuvių muzikinei kultūrai 1937 apdovanotas Gedimino III laipsnio ordinu. Žmona Zita Kasparaitė pianistė. Vaikai -Leonardas, Zita, Pranas ir Robertas.

ŠaltiniaiKeisti

Boleslovas Zubrickas. Pasaulio lietuvių chorvedžiai: enciklopedinis žinynas. Vilnius, 1999.