Laiškas kolosiečiams

dvyliktoji Naujojo Testamento knyga, sudaryta iš 4 skyrių

Laiškas kolosiečiams – vienas iš trylikos, manoma, apaštalo Pauliaus parašytų laiškų.

Pagrindinė šio laiško idėja – Jėzaus Kristaus didybė ir viršenybė. Pauliaus teigimu, Jėzaus Kristaus visiškai pakanka sutaikyti žmones su Dievu ir vadovauti jų gyvenimui.

Turinys redaguoti

Laiškas pradedamas sveikinimais ir padėka, rašoma, kad Kristus – aukščiausias visatoje. Kalbama apie bažnyčios klaidas, naują gyvenimą Kristuje. Laiškas baigiamas linkėjimais.

Parašymo laikas ir adresatas redaguoti

Beveik nėra abejojančių, kad Paulius Laišką kolosiečiams parašė Romos kalėjime septinto dešimtmečio pradžioje, greta laiškų efeziečiams, filipiečiams ir Filemonui.[1]

Šaltiniai redaguoti

  1. Biblijos enciklopedija. Alna litera. Vilnius, 1992., 104 psl.

Nuorodos redaguoti