Laiškas Filemonui

Laiškas Filemonui – vienas iš trylikos, manoma, apaštalo Pauliaus parašytų laiškų.

Gali būti, kad šį trumpą Filemonui skirtą laišką parnešė Epafras, grįždamas su Laišku kolosiečiamsRomos, kur lankė namų arešte esantį Paulių. Filemonas, kuriam šis laiškas adresuotas, buvo Kolosų bažnyčios vadovas. Onesimas, vienas jo vergų, buvo pabėgęs į Romą, kurioje sutiko Paulių ir apsikrikštijo. Paulius pasiuntė Onesimą atgal su šiuo laišku, kaip brolį krikščionį, ne kaip vergą, bet taip, lyg jis būtų pats apaštalas Paulius, pavesdamas šeimininko malonei.[1]

Šaltiniai redaguoti

  1. Biblijos enciklopedija. Alna litera. Vilnius, 1992., 105 psl.

Nuorodos redaguoti