Kyrie

(Nukreipta iš puslapio Kyrie eleison)

Kyrie (gr κύριος „Viešpatie“) – pirmasis trinarės litanijos žodis.

Kyrie taip pat yra Šv. Mišių dalis, kurioje balsu yra prašoma atleisti nuodėmes (Kyrie eleison).

Kyrie eleison (gr. κύριε ἐλέησον „Viešpatie, pasigailėk“) senovėje buvo kreipinys į valdovus ir karalius, prašant malonės.

Taip pat skaitykiteKeisti

Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei, Proprium