Šiam straipsniui ar jo daliai trūksta išnašų į šaltinius.
Jūs galite padėti Vikipedijai pridėdami tinkamas išnašas su šaltiniais.

Kvintakordaskvintos apimties akordas, sudarytas iš trijų tercijomis išdėstytų garsų. Žinomi keturi tokie akordai: mažorinis, arba didysis (D3+m3), minorinis, arba mažasis (m3+D3), sumažintasis (m3+m3) bei padidintasis.

Kvintakordų rūšys

Mažorinis kvintakordas redaguoti

  Mažorinį kvintakordą (plačiau) sudaro muzikinė šaknis – didžioji tercija (D3) bei grynoji kvinta (gr5), skaičiuojant nuo apatinės natos. Mažorinį kvintakordą sudaro didžiosios tercijos intervalas apačioje ir mažosios tercijos intervalas viršuje. Paprasčiausias tokio akordo pavyzdys būtų C dur tonacijoje, tarp natų do (C), mi (E) ir sol (G). Didžioji tercija susidaro tarp do ir mi (pirmasis ir trečiasis mažorinės gamos laipsniai), mažoji tercija tarp mi ir sol (trečiasis ir penktasis mažorinės gamos laipsniai), o grynoji kvinta yra tarp do ir sol (pirmasis ir penktasis mažorinės gamos laipsniai).

Minorinis kvintakordas redaguoti

  Minorinio kvintakordo (plačiau) šaknį sudaro mažoji (minorinė) tercija (m3) – ir grynoji kvinta (gr5), skaičiuojant nuo apatinės natos. Minorinį kvintakordą sudaro mažosios tercijos intervalas apačioje ir didžiosios tercijos intervalas viršuje. Tokio akordo pavyzdys būtų a-moll tonacijoje, tarp natų la (A), do (C) ir mi (E). Mažoji tercija susidaro tarp la ir do (pirmasis ir trečiasis minorinės gamos laipsniai), didžioji tercija tarp do ir mi (trečiasis ir penktasis minorinės gamos laipsniai), o grynoji kvinta yra tarp la ir mi (pirmasis ir penktasis minorinės gamos laipsniai).

Sumažintas kvintakordas redaguoti

  Sumažintas kvintakordas (plačiau) (angl. diminished triad) taip pat yra žinomas kaip minorinis kvintakordas ir sumažinta kvinta, skaičiuojant nuo apačios. Akordo šaknis tokia pati kaip ir paprastojo minorinio kvintakordo, bet antrasis (viršutinis) intervalas yra ne didžioji, o mažoji tercija (sumažintas pustoniu) – m3+m3. Intervalas tarp apatinės natos ir viršutinės akordo natos yra vadinamas tritoniu arba sumažinta kvinta. Sumažintas kvintakordas laikomas disonansiniu arba nestabiliu, kadangi tritonis dalina oktavą į dvi simetriškas dalis ir kartu yra labiausiai nederantis intervalas iš visų. Pavyzdys būtų tos pačios natos a-moll tonacijoje, tik mi yra pažeminta pustoniu (mi bemol).

Padidintas kvintakordas redaguoti

  Padidintas kvintakordas (plačiau) (angl. augmented triad) yra mažorinis kvintakordas ir padidinta kvinta skaičiuojant nuo apačios. Akordo šaknis sudaryta taip pat kaip ir mažorinio kvintakordo, bet viršutinis intervalas yra ne mažoji, bet didžioji tercija (padidintas pustoniu) – D3+D3. Taigi, intervalas tarp apatinės ir viršutinės natų yra vadinamas padidinta kvinta arba mažąja seksta (m6)(4 tonai). Skirtingai nuo kitų kvintakordų tipų, padidinto kvintakordo neįmanoma užrašyti įprastoje penklinėje be diezų ar bemolių (diatoninėje gamoje). Nors šis akordas gali būti konceptualizuojamas kaip kvintakordas, sudarytas nuo trečiojo laipsnio harmoninio minoro arba melodinio minoro gamoje, bet klasikinėje muzikoje tokie kvintakordai retai pasitaiko. Bet koks akordas nuo trečiojo gamos laipsnio yra retas, jis dažnai tampa nauja tonika. Tačiau populiariojoje muzikoje galima atrasti nemažai padidinto kvintakordo pavyzdžių.

Kvintakordų pavidalai (apvertimai) redaguoti

Apatinė kvintakordo nata vadinama prima. Keičiant primos vietą keičiasi ir akordo pavidalas. Kvintakordai skirstomi į 3 pavidalus:

  • Kvintakordas- kai prima ir būna apatinė nata.
  • sekstakordas - kai prima pakeliama oktava ir antroji akordo nata tampa apatine. Tarp apatinių sekstakordo garsų yra sekstos intervalas.
  • kvartsekstakordas - kai sekstakordo apatinis garsas perkeliamas oktava aukštyn.