Akordas – kelių (bent 3) tam tikrais intervalais išdėstytų muzikos garsų (tonų) sąskambis.

Akordai būna terciniai, kvartiniai ir kitokios sandaros. Nuo XV a. dažniausiai vartojami terciniai akordai.

Tercinių akordų rūšys:

  • kvintakordas – kvintos apimties akordas, sudarytas iš trijų tercijomis išdėstytų garsų. Esti mažorinis arba didysis (D3+m3), minorinis arba mažasis (m3+D3), sumažintaisis (m3+m3) ir padidintasis (D3+D3)
  • septakordas – septimos apimties akordas, sudarytas iš keturių tercijomis išdėstytų garsų. Kartais kuris nors garsas (dažniausiai kvinta) gali būti praleidžiamas(nepilnas septakordas).
  • nonakordas – nonos apimeties akordas, sudarytas iš penkių tercijomis išdėstytų garsų. Kartais vienas ar du nonakordo garsai (dažniausiai kvinta, rečiau tercija ar septima) gali būti praleidžiami (nepilnas nonakordas).
  • undecimakordas – undecimos apimties akordas, sudarytas iš penkių tercijomis išdėstytų garsų; kartais kai kurie jų praleidžiami.

Nuorodos

redaguoti