Kurtina (pranc. courtine) – tai viduramžių fortifikaciniuose statiniuose naudota gynybinė siena tarp dviejų pilies bokštų, arba siena (pylimas) jungianti tvirtovės gretimus bastionus. Kurtinos paprastai išsiskyrė dideliu aukščiu, nuo išorinės pusės buvo juosiamos gynybinių griovių, siekiant apsunkinti priešo puolimą. Priešo tikslas buvo įveikti kurtiną ją pramušant ar išgriaunant. Vėlesniais amžiais sparčiai pradėjo vystytis artilerija, todėl iškilo būtinybė pažeminti kurtinas. Vietoje bokštų imta statyti žemesnes bastėjas, bastionus.

Pilies kurtina

Nuo XVI a. pabaigos atsiradus mažesnės apimties papildomiems gynybiniams statiniams, įrengiamiems priešais tvirtovę (ravelinams ir kt.), šių sienų aukštis pažemėjo, o taikiniu tapo bastionai.

Literatūra

redaguoti
 
  • Friar, Stephen (2003). The Sutton Companion to Castles, Sutton Publishing, Stroud, 2003. ISBN 978-0-7509-3994-2
  • Whitelaw, A., ed. (1846), The Popular Encyclopedia, Conversations Lexicon, I, Glasgow, Edinburgh, and London: Blackie & Son