Ravelinas

Ravelinas (lot. ravelere 'atskirti') – trikampis pagalbinis pastatas priešais tvirtovės griovį tarp bastionų, iš kurio kryžmine ugnimi apšaudydavo prieigas prie tvirtovės apvado, ugnimi paremiant gretimus bastionus. Ravelino sienos paprastai būdavo metru ar pusantro žemesnės už centrinės tvirtovės sienas, kad užėmus raveliną būtų lengviau jį apšaudyti.

RavelinAnselm 3.jpg
RavlinPeter 2.jpg
Orsoy 1650.jpg