Atverti pagrindinį meniu
RavelinAnselm 3.jpg
RavlinPeter 2.jpg
Orsoy 1650.jpg

Ravelinas (lot. ravelere 'atskirti') – trikampis pagalbinis pastatas priešais tvirtovės griovį tarp bastionų, iš kurio kryžmine ugnimi apšaudydavo prieigas prie tvirtovės apvado, ugnimi paremiant gretimus bastionus. Ravelino sienos paprastai būdavo metru ar pusantro žemesnės už centrinės tvirtovės sienas, kad užėmus raveliną būtų lengviau jį apšaudyti.