Kosmodesantininkai

 Crystal Clear action spellcheck.png  Šį straipsnį ar jo skyrių reikėtų peržiūrėti.
Būtina ištaisyti gramatines klaidas, patikrinti rašybą, skyrybą, stilių ir pan.
Ištaisę pastebėtas klaidas, ištrinkite šį pranešimą.

Kosmodesantininkai (angl. Space Marines) yra žaislinių kareivių armija „Warhammer 40,000" stalo žaidime. Dar vadinami „Adeptus Astartes", jie yra viena kariaujančių armijų „Warhammer 40,000" visatoje, sukurtoje „Games Workshop" ir pirmą kartą pasirodė „Rogue Trader" stalo žaidime 1987 metais. Jie yra randami „Warhammer 40,000" miniatūrų stalo žaidime, susietose žaidimuose, tokiuose kaip Inquisitor, Epic, Battlefleet Gothic, kompiuterinių žaidimų serijoje „Dawn of War", žaidime „Fire Warrior" ir kituose, taip pat mokslinės fantastikos kūriniuose, leidžiamuose Black Library.

Kosmodesantininkai yra prieš daugiau nei 10 000 metų (žaidimo laiku) sukurti žmonijos Imperijos super kariai. Jie genų, kibernetikos, hipnozės ir įvairų chirurgijos terapijų paverčiami superžmonėmis, kurių galimybės dar sustiprinamos įrangos ir griežto treniruočių bei tikėjimo apeigų režimo. Be paprastų kosmodesantininkų galima sutikti Imperiją išdavusius chaoso kosmodesantininkus (Chaos Space Marines), elitines kovos su demonais pajėgas Pilkuosius Riterius (Grey Nights) ir prieš ateivius besikaunančią Mirties Sargybą (Death Watch).

OrganizacijaKeisti

Kosmodesantininkai buvo suskirstyti legionais po 10 000 karių, tačiau po Horo erezijos jie buvo suskaidyti į kapitulas (Chapter) po 1 000, prie kurių prisideda dar didesnis skaičius palaikančio personalo. Kiekviena kapitula yra vedama „Kapitulos vado” (Chapter Master), suskirstyta į 10 kuopų po maždaug 100 desantininkų, vedamų „Brolio-kapitono” (Brother Captain). Jos toliau skirstomos į 10 padalinių - skyrių po 5-10 „Kovos brolių” (Battle-Brothers), vedamų seržanto. 10 kosmodesantininkų skyrius gali būti perskirtas į 2 „kovos grandis" (Combat Squads). Žaidimo terminais tais reiškia, kad būrys galės apšaudyti daugiau taikinių, efektyviau naudoti specialiuosius ginklus ir panašiai.

Pirmoji Kuopa dažniausiai būna sudarytą iš Kapitulos veteranų. Jos nariai turi absoliutų priėjimą prie Kapitulos ginklinės, todėl gali būti ginkluoti geriausia turima įranga. Terminatorių būriai kyla iš šios Kuopos, nes tik labiausiai patyrę ir nusipelnę nariai gali pasinaudoti Taktiniais Drednauto Šarvais (eng. Tactical Dreadnaught Armour), dar vadinamais Terminatorių šarvais (Terminator Armour). Kuopa retai kaunasi kartu, jos nariai dažniausiai būna pasiskirstę prie kitų kuopų, pavyzdžiui, kaip seržantai-veteranai.

Kuopos nuo 2 iki 5 yra vadinamos „Kovos kuopomis”, kurios atlieka didumą darbo. Jas sudaro Taktiniai būriai (Tactical Squads), universalūs ir tinkantys daugeliui rolių, Šturmo būriai (Assault Squads), aprūpinti raketinėmis kuprinėmis, grandininiais kardais ir tinkantys artimai kovai bei Niokotojų būriai (Devastator squads), ginkluoti sunkiaisiais ginklais. Kartais joms padeda nariai iš rezervinių bei Pirmosios ir Dešimtosios Kuopų.

Kuopos 6-9 yra vadinamomis „rezervinėmis” ir yra sudarytos iš vieno tipo būrių. Jos dažniausiai naudojamos papildyti kitoms kuopoms, tačiau kartais kaunasi ir kartu. Šeštoji ir Septintoji yra sudarytos iš Taktinių būrių, tačiau yra apmokytos kautis vairuojant motociklus ir Land Speeders atitinkamai. Aštuntąją sudaro Šturmo būriai, Devintąją – niokotojų.

Dešimtoji yra sudarytą vien iš skautų, kosmodesantininkų naujokų, ginkluotų snaiperiniais ir šratiniais šautuvais šalia įprasto žaibosvaidžio. Jų šarvai yra lengvesni ir jei atlieka infiltracijos ir slaptumo misijas. Nors šioms taisyklėms daugiau mažiau paklūsta visos Kapitulos, dvi žinomos dėl jų alternatyvios organizacijos ir teigiama, kad jie gali pranokti nustatytąjį 1000 karių limitą.

Pirmoji kapitula į Kosmoso Vilkai (eng. Space Wolves). Pagal jų treniruočių sistemą naujokai yra suskirstomi į „gaujas” (eng. Pack) ir jos narius visada išlaikant kartu. Tai reiškia, kad Ilgųjų Ilčių, labiausiai patyrusių veteranų, gaujos yra mažesnės nei Kraujo Letenų, kapitulos naujokų, nes aukos nepakeičiamos. Galiausia jos organizuojamos į Didžiąsias Kuopas, kurios gali tapti didesnėmis nei Codex Astarters sankcionuotos kapitulos.

Kita kapitula yra Juodieji Tamplieriai. Jie naudoja treniruočių sistemą, pagal kurią Kovos brolis, vadinamas „initiate“, ima savo globon kapitulos naujoką, „neophyte“ (naujakrikštas). Daugybė tokių porų kaunasi būryje, panašiai kaip riteriai ir ginklanešiai. Dėl savo prigimties, ši kapitula yra organizuota į Kryžiaus žygius (laikantis riterių temos), kurie gali būti nuo mažų, keleto karių žygių iki didesnių nei 1000 Kovos brolių, kurie pasirodė Armaggedon (Armagedono) planetos karo metu.

IstorijaKeisti

LegionaiKeisti

Suvienijęs Teros (šių laikų Žemė) gyventojus ir prieš pakildamas į Didįjį Kryžiaus Žygį (Great Crusade) suvienyti galaktikos žmonėms, Imperatorius Lunoje (Mėnulis) sukūrė dvidešimt genetiškai pranašesnių vyrų, Primarchų (Primarchs), turėjusių tapti didžiais žmonijos lyderiais ir karo vadais. Tačiau dėl nežinomu priežasčių jų inkubatoriai buvo išbarstyti po visatą. Tiksli priežastį nežinoma, tačiau kūriniuose spėliojama, kad tai galėjo padaryti Chaoso dievai, Imperatorius ar net patys Primarchai. Novelėje False Gods teigiama, kad Imperatorius dėl nežinomų priežasčių leido tai padaryti Chaoso dievams. Todėl teko iš jų genetinės medžiagos sukurti kosmodesantininkus ir leistis į Didįjį Kryžiaus Žygį be Primarchų. 20 Legionų, iš kurių žinomi tik apie 18, turėjo po maždaug 10.000 karių.

Visi, išskyrus du, nusileido žmonių planetose, kur greitai subrendo ir, pasinaudodami savo prigimtiniu genetiniu pranašumu, tapo didžiais lyderiais. Trys iš Primarchų patyrė mutacijas: Sangvinas (Sanguinus) turėjo angeliškus sparnus, Lemanas Rusas (Leman Russ) – vilkiškas iltis, o Magnusas (Magnus) – didžiulę kiklopišką akį bei galingas psichines galias. Galiausiai likusius 18 užtiko Imperatoriaus pajėgos ir kiekvienas sutiko tarnauti imperijai. Už tai jie gavo vesti po kosmodesantininkų legioną.

Horo erezijaKeisti

Horas, mylimiausias Imperatoriaus Primarchas, buvo sužeistas ir, besigydydamas Chaoso paliestame pasaulyje, suviliotas Chaoso dievų sukilti prieš Imperatorių, todėl šis Imperijos pilietinis karas vadinamas Horo Erezija. Sukilimo metu 9 Legionai liko ištikimi, o dar 9 persimetė į Chaoso pusę. 2 likimas nežinomas. Šis. Po Erezijos Legionai buvo performuoti į 1000 karių Paveldėtojų Kapitulas (Succesor Chapters) tam, kad vienas žmogus daugiau neturėtų tiek galios.

LojalistaiKeisti

Lojalūs Legionai
Pavadinimas Nr. Primarchas Primarcho planeta Dabartinė bazė Apibūdinimas
Tamsieji Angelai (Dark Angels) I Lion El'Jonson Kalibanas (Caliban) (Sunaikintas) Uola (The Rock) (asteroido bazė) Pirmasis Imperatoriaus sukurtas Legionas. Unikalus dėl to, kad vienintelis buvo perplyšęs į dvi dalis. Viena sekė paskui Liuterį (Luther), Lion El' Jonson dešiniąją ranką ir Kalibano valdytoją jam nesant ir pasirinkusį Chaoso be Horo įtikinimų, Kita liko ištikima Imperatoriui. Kalibanas buvo sunaikintas jiems bekovojant. Tamsieji Angelai ir jų paveldėtojai vadina save „Neatleistinais“ (Unforgiven) ir medžioja „Puolusius Angelus“ (Chaosą sekusius brolius), kad gautų atpirkimą. Knygoje „Sons of Fenris“ (Lee Lightner) Tamsiųjų Angelų būrys beveik sunaikina planetą, kad apsaugotų informaciją žinomą tik jiems ir jų paveldėtojams.
Baltieji Randai (White Scars) V Jaghatai Chanas (Jaghatai Khan) Chogoris Chogoris Baltieji Randai remiasi Mongolų įkvėpta kultūra ir greitais išpuoliais paremta karyba. Kapitula daugiausiai naudojasi greitų išpuolių ir pasitraukimų taktiką ir jų strategija yra įkvėpta Čingischano. Jų bijoma dėl žaibiško greičio ir manevringumo, dėl kurių jų beveik niekad neapsupa mūšyje. Kapitula plačiai naudoja motociklus ir „Raganosio“ (Rhino) klasės šarvuočius.
Kosmoso Vilkai (Space Wolves) VI Lemanas Rusas (Leman Russ) Fenris Fenris (Iltis) Kosmoso Vilkai yra aršūs kariai, o jų Kapitulos struktūra smarkiai skiriasi nuo kitų. Jie taip pat žinomi dėl nenoro paklusti autoritetui bei atjautos paprastiems žmonėms. vikingų kultūros įtaka ryškiai matoma Kosmoso Vilkų kultūroje ir prigimtyje. Jie dažnai vedasi į mūšį genetiškai modifikuotus vilkus. Dėl genetinio defekto jie rizikuoja pavirsti Vilkatais (Wulfen), nesutramdomais kariais-vilkžmogais. Jų 13 Kuopa turi daug šių karių, nes nuo pat Erezijos pradžios medžioja Vorpe (Warp).
Imperijos Kumščiai (Imperial Fists) VII Rogalas Dornas (Rogal Dorn) Šventoji Tera (Holy Terra) Falanga (kosminis laivas-tvirtovė) Imperijos Kumščiams buvo paskirta ginti Terą per Horo erezijos metu vykusią Imperatoriaus Sosto Apgultį. Dėl to jie yra viena labiausiai gerbiamų Žmogaus Imperijos (angl. Imperium of Man) armijų. Jie yra puikūs gynėjai, tačiau ir užsispyrę puolėjai, geriau mirsiantys nei pasiduosiantys. Juodųjų Tamplierių kryžiaus žygiai yra atgaila už Rogalo Dorno nenorą išskaidyti Legioną.
Kraujo Angelai (Blood Angels) IX Sangvinas (Sanguinius) Baal Secundus Baal Prime, Secundus Kraujo Angelai ir jų paveldėtojai turi tam tikrų genetinės sėklos defektų, dalis kurių yra Sangvino mirties pasekmė. Žinomiausi yra „Raudonasis troškulys“ ir „Juodasis įniršis“, kurie atitinkamai sąlygoja norą lieti kraują ir būklę, kai šis tampa pastovus ir beveik nekontroliuojamas. Juodajam įniršiui pasidavęs karys tampa pablyškęs ir vampyriškas bei savanoriškai tampa mirtininku, siekiančiu garbingos mirties mūšyje. Kraujo Angelai geriausiai pasireiškia artimoje kovoje ir šturmuose.
Geležies Rankos X Feras Manas (Ferrus Manus) Medūza (Medusa) Medūza Šios Kapitulos nariai demonstruoja aukštą kibernetinių modifikacijų naudojimą kūnui pakeisti. Visų naujokų kairės rankos pakeičiamos kibernetiniu pakaitalu. Per Ereziją, jų Legiono Primarchas buvo užmuštas Fulgrimo, kito Primarcho. Geležies Rankos neturi savo Kapitulos vado ar Vienuolyno-Tvirtovės (dėl nuolatinio Medūzos tektoninio aktyvumo tai yra neįmanoma). Vietoje to, juos valdo taryba, sudaryta iš dešimties kuopų vadų, kurie yra pakankamai nepriklausomi ir turi savo mobilias tvirtoves. Jie yra linkę garbinti technologijas, labiau mėgdami jas nei silpną kūną ir dėl to jų Terminatoriai ir Drednautai turi didžią pagarbą. Be to, Terminatoriai dažniau veda būrius negu juos sudaro.
Ultradesantininkai (Ultramarines) XIII Roboute Guilliman Makragė (Macragge) makragė (Heros tvirtovė) Ultradesantininkai atkakliai seka Codex Astartes, nes šis buvo sukurptas jų Primarcho. Jų genų sėkla yra pati tyriausia, su visais 19 implantų, todėl dauguma naujų Kapitulų yra kilusių iš jos. Žaidimo terminais tai reiškia, kad šiai Kapitulai tinka visos „Codex: Space Marines“ taisyklės.

Ankstyvoje žaidimo pradžioje Ultradesantininkai buvo Trečiojo, ne Pirmojo, Įkūrimo kapitula. Tačiau tai pakeista. Priežastis, kodėl po Erezijos tebeturėjo tiek daug karių, yra ta, kad jie kovėsi kitame galaktikos pakraštyje. Todėl, išgirdę žinias, ji galėjo skubėti atgal ir smogti pilna jėga bei taip tapo jėga, kuri palaikė Imperiją nesubyrėjusią po Erezijos. 13 numeris jiem buvo skirtas Imperatoriaus pagal vieną iš Išdavikų Legionų, kurio vardas ištrintas (minima „White Dwarf 97“).Tačiau tai vėliau buvo ištaisyta nes Ultradesantininkų istorija sieką laikus prieš ereziją.

Salamandros (Salamanders) XVIII Vulkanas (Vulkan) Noktiurnas (Nocturne) Prometėjas (Prometheus) (Noktiurno palydovas) Salamandros yra technologiškai apsirūpinę kariai, sekantys Vulkano kultu ir branginantys aukšto pagaminio lygio technologinius artefaktus. Jie taip pat turi polinkį naudoti liepsnų ginklus. Dėl aukštos radiacijos Salamandrų oda yra anglies juodumo, o akys – raudonos. Randai yra dažna ritualų dalis.
Varnų Sargyba (Raven Guard) XIX Koraksas (Corax) Išvadavimas (Deliverance) (mėnulis, seniau vadintas Likėjum (Lycaeus)) Išvadavimas (Varno Smailės Bokštas (Ravenspire Tower)) Varnų Sargyba specializuojasi greitomis puolimo ir atsitraukimo atakomis naudojant raketines kuprines bei plačiai paskleidžiamais Skautais. Dėl genų sėklos defekto jų oda patampa sniego baltumo, o plaukai – anglies juodumo.
Išdavikų Legionai
Pavadinimas Nr. Primarchas Primarcho planeta Dabartinė bazė Apibūdinimas
Imperatoriaus Vaikai (Emperor's Children) III Fulgrimas (Fulgrim) Chemosas (Chemos) (būklė nežinoma, manomai sunaikintas) Teroro Akis Perfekcionistai ir vienu metu buvę vieni ištikimiausių Imperatoriaus pasiekėjų, dabar jie yra hedonistiški Slaanešo (Slaanesh) tarnai. Tarp jų yra karių, pasišventusių kariavimui garsiniais ginklais. Vienas žinomiausių iki-Erezinių žygdarbių yra Laer rasės sunaikinimas.
Geležies Kariai (Iron Warriors) IV Perturabas (Perturabo) Olimpija (Sunaikinta) Medrengardas (Teroro Akis) Geležies kariai yra apkasų kasybos specialistai. Jie specializuoja įtvirtinimuose ir apgultyse. Jų pasaulis Teroro Akyse pripildytas aukščiausių bastionų. Jie įsitikinę, kad Imperatorius juos panaudojo palaužti sunkiausias bastionais ir po to leido kitiems Legionams pasiimti garbę bei kad Rogalas Dornas sukurstė prieš juos Olimpijos žmones.
Nakties Valdovai (Night Lords) VIII Konradas Kurzė/Nakties Šmėkla (Konrad Curze/Night Haunter) Nostramas (Nostramo) (Sunaikintas) Eye of Terror Nakties Lordai specializuojasi reiduose ir naktinėse atakose ir ypatingai domisi psichologine karyba.
Pasaulių Rijikai (World Eaters) XII Angronas (Angron) Nežinomas (Sunaikintas) Teroro Akis Pasaulių Rijikai yra rinktiniai Khorno (Khorne) kariai ir atsidavę artimai kovai. Legionas nusirito iki gaujos kraujo ir kaukolių savo dievui ištroškusių fanatikų be jokios organizuotos vadovybės struktūros.
Mirties Sargyba (Death Guard) XIV Mortarijonas (Mortarion) Barbarus (Sunaikintas) Maro Planeta (Plague Planet) (Teroro Akis) Mirties Sargyba yra maro apsėsti Nurglo (Nurgle) pasekėjai, siekiantys skleisti ligas ir epidemijas, kad patenkintų savo dievą. Jie yra vieni organizuočiausių Chaoso Kosmodesantininkų. Dėl ligų padarytos žalos jie nebejaučia skausmo.
Tūkstantis Sūnų (Thousand Sons) XV Magnusas Raudonasis (Magnus The Red) Prosperas (Prospero) (Sunaikintas) Kerėtojų Planeta (Planet of the Sorecerers) (Eye of Terror) Magnusas Raudonasis, Tūkstančio Sūnų Primarchas, pamatė viziją, kurioje Horas išdavė Imperatorių, todėl šį įspėjo, bet Imperatorius pamanė, kad pats Magnusas yra išdavikas. Jis išsiuntė Lemaną Rusą su jo Kosmoso Vilkais, kad šis parvežtų Magnusą į Terrą, kur jis gautų atpildą už savo nusikaltimus. Pakeliui į Prosperą, Horas įkalbėjo Lemaną sunaikinti vietoj įkalinimo. Magnusas, matydamas griaunamą jo planetą ir žudomus jo karius, meldė Chaoso dievų išgelbėjimo ir jį gavo. Tūkstantis Sūnų yra vertinami Tzynčo (Tzeench) ir saugo informaciją, ypač paslaptis . Besistengiant apsaugoti kovos brolius nuo mutuojančios Chaoso įtakos, jie per Arimano pamaldas (Rubric of Ahriman) buvo paversti dulkėmis, o jų sielos įkalintos šarvuose. Jie kovoja kaip savaeigiai šarvei, vedami į mūšį Legiono Kerėtojų.
Lunos Vilaki/Horo Sūnūs/Juodasis Legionas (Luna Wolves / Sons of Horus / Black Legion) XVI Horas (Horus) Cthonija (Cthonia) (Sunaikintas) Teroro Akis Lunos Vilkai prieš Ereziją buvo pervadinti Horo Sūnumis karvedžio garbei. Po Horo mirties, Abadonas Grobikas (Abaddon the Despoiler) pervadino juos į Juodąjį Legioną, taip parodant amžiną gedulą dėl Primarcho mirties. Juodasis Legionas vienu metu buvo geriausias Imperijos Legionas. Prieš išdavystę, Horas buvo įvardytas Imperatoriaus karvedžiu ir įpėdiniu.
Žodžio Nešėjai (Word Bearers) XVII Lorgaras (Lorgaras) Kolchis (Colchis) (Sunaikintas) Sikaras (Sicarus) (Teroro Akis), Ghalmekas (Ghalmek) (Verpetas (Maelstrom)) Žodžio nešėjai yra labai religingas Legionas, garbinantis visus Tamsiuosius Dievus kaip panteoną. Nors visi Legionai turėjo užmušti savo Kapelionus, Žodžio Nešėjų Kapelionai tapo Tamsiaisiais Apaštalais, taip parodant, kad Chaosas gali suteršti viską. Jie taip pat žinomi dėl nesitraukimo net nuo tikro sunaikinimo.
Alfa Legionas (Alpha Legion) XX Alfarijus (Alpharius) Nežinoma Nežinoma Alfa Legionas priėmė hidrą kaip savo motyvą. Subtilumas ir slaptos operacijos yra šio Legiono stiprioji pusė, tad jie naudoja minimalias pajėgas maksimaliam sunaikinimui. Buvo manoma, kad jų Primarchas, Alfarijus, buvo nužudytas, bet nesenoje kanoninėje medžiagoje buvo atskleista, kad jis turėjo dvynį brolį Omegoną (Omegon) kuris galėjo užimti Primarcho vietą Alfarijui išvykus ar mirus, nes Alfa Legionas yra labai slapukiškas Legionas. Susidūrime su ateivių grupe (Kabalu) jie buvo apibūdinti kaip „Viena siela dviejuose kūnuose“. Jiems taip pat buvo prisakyta prisijungti prie Horo ir dėl Galaktikos labo užtikrinti, kad jis laimės. Tada Alfarijus tarė „Tai, ką aš darysiu… nuo šio momento, darysiu dėl Imperatoriaus“, o tai duoda užuominą, kad nors jo Legionas ir persimetė, jis pats lieka ištikimas Imperatoriui.

BibliografijaKeisti

  • Chambers, Andy (1998). Warhammer 40,000 Codex: Space Marines. Nottingham: Games Workshop. ISBN 1-869893-28-X. 
  • Haines, Pete; and McNeill, Graham (2004). Warhammer 40,000 Codex: Space Marines (4th Edition ed.). Nottingham: Games Workshop. ISBN 1-84154-526-0. 
  • Ward, Matthew (2008). Warhammer 40,000 Codex: Space Marines (5th Edition ed.). Nottingham: Games Workshop. 
  • Warhammer 40,000 5th edition rule book, Games Workshop, Nottingham 2008
  • Cook, Chris; Pete Haines, Jervis Johnson, Grajam McNeil, Rick Priestley, Anthony Reynolds, Matthew Sprange, Gav Thorpe (2002). Index Astartes. Nottingham: Games Workshop.