Klaipėdos rajono savivaldybės taryba 2000–2003 m.

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybaKlaipėdos rajono savivaldybės atstovaujamoji institucija, išrinkta 2000 m. kovo 19 d.

Rinkimai redaguoti

Rinkimuose dalyvavusios partijos redaguoti

Sąrašo Nr. Partijos pavadinimas Paduota balsų Gauta mandatų
7 Naujoji sąjunga (socialliberalai) (NS) 2516 4
17 Lietuvos liberalų sąjunga (LLS) 2171 4
1 Lietuvos valstiečių partijos ir Krikščionių demokratų sąjungos koalicija (LVP ir KDS) 2066 3
24 Lietuvos krikščionių demokratų partija (LKDP) 1579 3
23 Lietuvos demokratinė darbo partija (LDDP) 1531 3
19 Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga (LPKTS) 1386 2
25 Lietuvos centro sąjunga (LCS) 1422 2
22 Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai) (TSLK) 1160 2
9 Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) 857 2
15 Lietuvos partija „Socialdemokratija 2000” 282 0

Tarybos nariai redaguoti

Vardas, pavardė Partija Vieta sąraše Pastabos
Vaclovas Macijauskas NS 1
Ričardas Vaitiekūnas NS 2
Arūnas Grikšas NS 3
Zita Jurkuvienė NS 4
Jonas Dumašius LLS 1
Vilius Onaitis LLS 2
Gerardas Liorenšaitis LLS 3
Algirdas Liaudanskis LLS 4
Ipolitas Bitinas LVP ir KDS 1
Bronius Markauskas LVP ir KDS 2
Alfonsas Paulauskas LVP ir KDS 3
Juozapas Paliakas LDDP 1 iki 2001 m. gruodžio 19 d. (Mirė)
Andrius Adomaitis LDDP 2
Edvardas Stalmokas LDDP 3
Aldona Tamošauskaitė LDDP 4 nuo 2001 m. gruodžio 19 d.
Petras Gražulis LKDP 1 iki 2003 m. vasario 28 d.
Kęstutis Cirtautas LKDP 2
Juozas Gajauskas LKDP 3
Mėčislovas Raštikis LKDP 4 nuo 2003 m. vasario 28 d.
Ričardas Šuminas LSDP 1
Ieva Meilienė LSDP 2 iki 2000 m. spalio 30 d.
Rimantas Ramanauskas LSDP 3 nuo 2000 m. spalio 30 d.
Česlovas Tarvydas LPKTS 1
Julius Vyšniauskas LPKTS 2
Česlovas Banevičius TSLK 1
Zigmantas Dangirdas Lingys TSLK 2
Rimantas Mockus LCS 1
Genovaitė Sinskienė LCS 2

Veikla redaguoti

Rajono meru išrinktas Ričardas Vaitiekūnas.

Nuorodos redaguoti

Oficiali svetainė Archyvuota kopija 2020-11-17 iš Wayback Machine projekto.