Kareivių tiesa

Kareivių tiesa – komunistinės orientacijos laikraštis, leistas nelegaliai 19201936 m. Kaune.

IstorijaKeisti

Leido LKP CK komjaunimo organizacijų vykdomasis komitetas, vėliau – LKP CK kaip leidinį kareiviams. Spausdintas Smolenske (13 numerių), Kaune, pogrindinese „Kovos“ ir „Spartako“ spaustuvėse. Išėjo 86 numeriai 600-3000 egz. tiražu.

Rašė apie Lietuvos politiką, tarptautinę padėtį, kareivių gyvenimą, propagavo komunistines idėjas.

Bendradarbiavo Zigmas Angarietis, Abraomas Bermanas, Vincas Kapsukas ir kt.

Redagavo Povilas Jankauskas, Karolis Požela, Kazys Preikšas, Antanas Sniečkus. [1]

ŠaltiniaiKeisti

  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 205 psl.