Karūnacija

(Nukreipta iš puslapio Karūnavimas)
Mindaugo karūnavimas. Leonardo Chodzko 1824 m. graviūra

Karūnacija – realus ar simbolinis aktas, kuriuo monarchui – valdovui yra suteikiama karališkoji ar imperatoriškoji valdžia. Lietuvoje yra įvykusi tik karaliaus Mindaugo ir jo žmonos karūnacija. Ją atliko Kulmo vyskupas Henrikas, padedamas Kuršo ir Saaremos vyskupų.