Gravis

(Nukreipta iš puslapio Kairinis kirtis)

Gravis (lietuvių kalboje dar vadinamas kairiniu kirčio ženklu) ( ` ) – diakritinis ženklas, vartojamas daugelyje kalbų.

Kairiniu kirčiu lietuvių kalboje žymimas trumpas kirčiuoto skiemens balsis, pvz., bùvo, kàsti, vìsas, kovà, taip pat tvirtapradė priegaidė mišriuosiuose dvigarsiuose su i, u ir dvibalsyje ui: klùika, pìrmas, šiùrti.