Juozas Medeikis

Juozas Medeikis (1871 m. rugsėjo 11 d. Kuosėnuose, Kupiškio valsčius – mirė po 1934 m., palaidojimo vieta nežinoma) – knygnešys.

BiografijaKeisti

Gimė ūkininko šeimoje. Baigė pradžios mokyklą. Visą savo gyvenimą pašventė kovai su caro priespauda. Buvo darbštus ir gabus knygnešys bei draudžiamos lietuviškos spaudos platinimo organizatorius. Kupiškio apylinkėse buvo vienas iš žymesniųjų tautinio atgimimo veikėjų.

Aktyviai dalyvavo 1905 m. revoliuciniuose įvykiuose. Caro žandarų persekiotas, sugautas su draudžiama lietuviška spauda ir trejiems metams ištremtas į Archangelsko guberniją. Nuo 1934 m. liepos 1 d. paskirta nusipelniusio veikėjo-knygnešio – 25 Lt pensija.