Juozas Brazaitis
Gimė 1889 m. kovo 2 d.
Šeduva
Mirė 1945 m. rugpjūčio 28 d. (56 metai)
Čikaga
Palaidotas (-a) Čikaga
Veikla chorvedys, vargonininkas

Juozas Brazaitis (1889 m. kovo 2 d. Šeduvoje, Panevėžio apskr. – 1945 m. rugpjūčio 28 d. Čikagoje, IL, JAV) – vargonininkas ir chorvedys.

Biografija

redaguoti

Muziką pamėgo nuo mažens. Apie 1912 m. atvykęs į JAV, pas A. Pocių mokėsi vargonuoti, o pas A. Aleksį harmonijos ir fortepijono L. van Beethoveno konservatorijoje Čikagoje.

Nuo 1916 m. pradėjo vargonininkauti Rockdalyje, IL, paskui Šv. Petro ir Povilo parapijoje Westville, IL, Šv. Mykolo parapijoje Čikagoje. Visur vadovavo ir chorams. Su pertraukomis studijavo American Conservatory of Music Chicago. Iš harmonijos ir fortepijono disciplinų gavo Teachers Certificate, o vėliau Collegiate Departament diplomą. 1924 m. po visų studijų įgijo Muzikos bakalauro diplomą.

Nuo 1925 m. iki mirties buvo Aušros Vartų parapijos vargonininkas ir choro vadovas Čikagoje. Statė muzikinius veikalus, organizavo koncertus ir gegužines, dalyvavo tautiniuose renginiuose, giedojo bažnyčiose, atliko V. Niekaus mišparus ir daug kitokios bažnytinės muzikos. Buvo 1938 m. liepos 10 d. Sunset Parke vykusios parapijų chorų šventės pirmininkas ir dirigentas. Turėjo savo fortepijono ir smuiko studiją, prisidėjo prie žurnalo „Muzikos žinios" įsteigimo – 1942 m. išrinktas redaktoriumi.

Nuo 1933 m. ALRK Vargonininkų sąjungos narys, 1934 ir 1935 m. dirbo centro valdybos pirmininku, vėliau vicepirmininku. Buvo Vargonininkų sąjungos Čikagos provincijos narys ir pirmininkas. Sukūrė giesmių, choro ir solo dainų (keletas paskelbta „Muzikos žiniose“), muzikinį vaizdelį „Rūtos kvepia", spaudoje rašė įvairiais muzikos klausimais.

Šaltiniai

redaguoti
  • Boleslovas Zubrickas. Pasaulio lietuvių chorvedžiai: enciklopedinis žinynas. Vilnius, 1999.