Jonas Danyla (1905 m. lapkričio 4 d. Leliūnai, Pagirių valsčius, Ukmergės apskr. – 2000 m. spalio 31 d. Kaunas) – SJ, Lietuvos kunigas jėzuitas, Lietuvos jėzuitų provincijolas.

Biografija Keisti

Nuo 1925 m. jėzuitas. 19271930 m. Valkenburgo universitete (Olandija) studijavo filosofiją, 19341936 m. teologiją, 19361938 m. Leuveno universitete – teologiją. 1937 m. įšventintas kunigu.

1939 m. Kauno jėzuitų gimnazijos inspektorius, 19411942 m. direktorius ir jėzuitų bažnyčios rektorius. 1940 m. Bajėnų (Kėdainių raj.), 1941 ir 19431948 m. Pagryžuvio koplyčių rektorius, kartu nuo 1942 m. noviciato Pagryžuvyje magistras. 19481989 m. Lietuvos jėzuitų provincijolas. 1949 m. vikaras Žasliuose, sovietinio saugumo suimtas, kalintas Lukiškių kalėjime, 19501956 m. – Kazachstano, Karagandos lageriuose. Nuo 1956 m. vikaras Jiezne. 1961 m. sovietinė valdžia uždraudė eiti kunigo pareigas, 19621963 m. tardytas ir kalintas. 19631969 m. Stirnių, 19691990 m. Bijutiškio (Molėtų raj.) parapijų klebonas, vėliau rezidentas Garliavoje.

Aktyviai gynė Bažnyčios ir tikinčiųjų teises, įsteigė pogrindinius noviciatą ir kunigų seminariją, nuo 8 dešimtmečio vidurio jai vadovavo, vedė rekolekcijas.[1]

Šaltiniai Keisti

  1. Jonas Danyla. Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. IV (Chakasija-Diržių kapinynas). – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003. 466 psl.