Jūratė Veblaitytė-Litchfield

Jūratė Veblaitytė-Litchfield (g. 1947 m. gruodžio 5 d. Miunchene, Vokietija) – pianistė, dainininkė ir chorvedė.

BiografijaKeisti

Būdama aštuonerių metų, pradėjo mokytis skambinti fortepijonu pas J. Stankūną, J. Rajauskaitę ir A. Kepalaitę. Vėliau muzikos mokėsi Bernard College Niujorke, kur įgijo bakalauro laipsnį, o 1972 m. baigusi Columbia University gavo magistro laipsnį. Ta proga surengė solo rečitalį. Dar 1961 m. dalyvavo „Dirvos“ surengtame jaunųjų pianistų konkurse Klyvlende, OH.

Baigusi studijas, dvejus metus dėstė muziką ir dainavimą lietuvių šeštadieninėje mokykloje Elizabethe, NJ. Vėliau mokytojavo Rhode Island pradžios mokykloje, Locuss Valley, NY, ir Portledge mokyklose. Rhode Island mokykloje buvo subūrusi vaikų chorą ir suaugusiųjų „Abbey Singers“ chorą, kuris propagavo renesanso ir baroko epochų kūrinius. Su vaikų chorais atliko sudėtingų C. Orffo, W. A. Mozarto ir kitų kompozitorių kūrinių. Sėkmingai vadovavo Jaunimo ansambliui „Sutartinė“ Brukline, NY. Su juo pastatė B. Britteno operą „Tvanas“, G. Pergolesi kantatą „Stabat Mater“ ir Stasio Šimkaus baladę „Nugrimzdęs dvaras“. Ansamblį parengė 1978 m. 5-ajai JAV ir Kanados lietuvių dainų šventei Toronte.

Dažnai reiškėsi kaip solistė – koncertavo lietuviams ir kitataučiams Baltimorėje, Brukline, Elizabethe, Lindene, Maspethe, Manhattane ir kitur. 1973 m. Pabaltiečių jaunųjų atlikėjų konkurse Bostone laimėjo trečiąją vietą. Chorų ir ansamblių koncertuose atlikdavo solo partijas. Gastroliavo su Phoenix Woodwind kvintetu Niujorke, Bostone, Monrealyje ir kitur. Propagavo lietuvių ir latvių dainas.

19861995 m. vadovavo ekumeniniam mišriajam chorui Rochesteryje, NY. 19911995 m. buvo Rochesterio diecezijos muzikos vadovė, 19921994 m. Šv. Povilo parapijos muzikos vadovė, nuo 1995 m. Grearly mokyklos vokalinės muzikos vadovė Niujorke.

ŠaltiniaiKeisti

Boleslovas Zubrickas. Pasaulio lietuvių chorvedžiai: enciklopedinis žinynas. – Vilnius, 1999. Informacijos publikavimui gautas žodinis autoriaus leidimas.