ISIN (angl. International Securities Identifying Number) – tai 12 skaitmenų kodas, skirtas vertybiniams popieriams identifikuoti. Jo sudėtis detaliai aprašyta standarte ISO 6166. ISIN nenusako prekybos vietos ar valiutos, kuria yra prekiaujama biržose. ISIN kodifikacija palaipsniui yra įvedama visame pasaulyje. Kaip prioritetinė vertybinio popierio atpažinimo priemonė yra įvesta nedaugelyje valstybių; daug kur ISIN naudojamas kaip viena iš identifikacijos priemonių. ISIN organizacija padeda su ISIN kodas taikymo ir duomenų bazės paslaugas Lietuvos įmonėms.

Sudarymas redaguoti

ISIN sudarymas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Valstybės
kodas
NSIN Kontrolinis
skaičius

Pagal ISO 6166 2 raidės – valstybės kodas, 9 skaitmenų numeris NSIN (National Securities Identifying Number) ir kontrolinis skaičius. Valstybės skaičius – ALPHA-2 kodas pagal valstybės ISO 3166-1 numeraciją.

ISIN suteikia kompetentinga nacionalinė institucija (National numbering agency, NNA). Lietuvoje Centrinis depozitoriumas pagal sutartį su ANNA (Nacionalinių numeravimo agentūrų asociacija) suteikia ISIN kodus visiems Lietuvos Respublikoje išleidžiamiems vertybiniams popieriams ir investicinėms priemonėms pagal 2006 m. sausio 25 d. AB ”Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas“ Prezidento įsakymu patvirtintą ISIN kodų suteikimo tvarką.

Nuorodos redaguoti