Harmoninis vidurkis

Matematikoje n skaičių harmoninis vidurkis apibrėžiamas taip:

Pavyzdžiui, skaičių 3 ir 5 harmoninis vidurkis skaičiuojamas taip:

Harmoninis vidurkis niekada nebūna didesnis nei už aritmetinį, nei už geometrinį vidurkius.

Dviejų skaičių harmoninis vidurkisKeisti

Skaičiuojant dviejų skaičių harmoninį vidurkį, galima taikyti supaprastintą formulę:

 

Dviejų skaičių aritmetinis vidurkis yra:

 

o geometrinis,

 

Iš šių formulių išplaukia sąryšis tarp šių trijų Pitagoro vidurkių:

 

Arba

  , t. y. dviejų skaičių geometrinis vidurkis yra aritmetinio vidurkio ir harmoninio vidurkio geometrinis vidurkis.

Tačiau šis sąryšis nebegalioja didesnio kiekio skaičių vidurkiams.