Geometrinis vidurkis

Geometrinis vidurkisvidurkis, skaičiuojamas sudauginant visas reikšmes ir ištraukiant n-tojo laipsnio šaknį (n - reikšmių skaičius). .

Didesni skaičiai skaičiuojant geometrinį vidurkį yra mažiau svarūs negu lyginant su aritmetiniu vidurkiu. Pavyzdžiui, du skaičiai 1 ir 2 turi geometrinį vidurkį, kuris yra lygus o jų aritmetinis vidurkis yra didesnis - 1,5.

Geometrinį ir aritmetinį vidurkius sieja nelygybė:[1]

Apibrėžimas redaguoti

Skaičių   (kai  , kur  ), geometrinis vidurkis yra  -toji šaknis iš jų visų bendros sandaugos:

 

Šaltiniai redaguoti