Giedrius – legendinis lietuvių kunigaikštis, Romunto sūnus ir Narimanto, Daumanto, Alšio ir Traidenio brolis. Giedraičių įkūrėjas ir Giedraičių kunigaikščių protėvis.[1]

Šaltiniai

redaguoti
  1. Полное Собрание Русских Летописей Т.XXXII, Москва, «Наука», 1975 (Хроника Быховца, Кройника литовская и жмойтская); Полное Собрание Русских Летописей Т.XXXV, Москва, «Наука», 1980 (Летопись Археологического общества, Летопись Красинского, etc.); Maciej Stryjkowski. Kronika polska, litewska, żmódzka i wszystkiéj Rusi. T. 1, Warszawa, 1846.