Gerovė (laikraštis)

Gerovė – sodžiaus ūkio kooperacijos laikraštis, ėjęs 19261929 m. Kaune.

Istorija redaguoti

Leido Lietuvos vyriausias kooperacijos komitetas du kartus per mėnesį. Spausdino Raidės spaustuvė Kaune. Išėjo 46 numeriai.

Šis katalikiškos orientacijos leidinys nagrinėjo kooperacijos raidą Lietuvoje, svarstė įvairių kooperacijos bendrijų veiklą. Ypač daug dėmesio skyrė ūkininkų gyvenimo klausimams.

Bendradarbiavo G. Galvanauskas, A. Kubilius, P. Slavinskas, J. Stragys, A. Untukas ir kt. Atsakingasis redaktorius A. Trimakas. [1]

Šaltiniai redaguoti

  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 147-148 psl.