Generolas kvartirmeisteris

Generolas kvartirmeisteris – karinės pareigos kai kurių šalių kariuomenės vyriausiuose štabuose.

Dvi karinės pareigybės – kvartirmeisteris ir generolas kvartirmeisteris – vadinasi panašiai, bet yra skirtingos. Kvartirmeisteriai yra intendantai, užsiimantys ūkiniu aprūpinimu, o generolai kvartirmeisteriai – generolų rango štabų viršininkai.

Štabų viršininkai redaguoti

Rusija redaguoti

Rusijoje generolo kvartirmeisterio kaip vyriausiojo vado padėjėjo pareigas 1701 m. įvedė Petras I. Pirmuoju generolu kvartirmeisteriu tapo kunigaikštis A. Šachovskojus.
Pradžioje generolus kvartirmeisterius paskirdavo tik karo metu.

Rusijoje nuolatinės generolo kvartirmeisterio (rus. генерал-квартирмейстер) pareigos egzistavo 1812–1918 m. Įkurtos 1812 m. sausio 27 d., išleidus „Didžiosios veikiančios armijos valdymo nuostatas“.
Generolas kvartirmeisteris turėjo tvarkyti karinius operatyvinius klausimus vyriausiuose štabuose – Vyriausiojo štabo (1815–1832 m.), Generalinio štabo (1832–1914 m.), Vyriausiojo vado būstinės (1914–1918 m.).

Generolo kvartirmeisterio pareigos:

 • sudarinėti mūšių planus
 • parinkinėti vietas kariuomenės išdėstymui
 • numatyti tvarką, kuria kariuomenė turi užimti numatytas dislokacijos vietas ir pozicijas
 • sudarinėti įtvirtintų rajonų planus
 • planuoti vasaros ir žiemos dislokavimo stovyklas
 • kartografinės medžiagos rinkimas ir žemėlapių sudarymas
 • kariuomenės judėjimo maršrutų planavimas
 • priešakinių kariuomenės dalinių ir sargybų išdėstymo priežiūra
 • priešo pozicijų išsiaiškinimas
 • karinių potvarkių vykdymo užtikrinimas
 • kasdieninių raportų apie karo veiksmus sudarymas

Generolo kvartirmeisterio vadovaujamos valdybos funkcijos:

 • informacijos (pvz., žemėlapių, karinių topografinių aprašų) apie karo veiksmų teritoriją rinkimas
 • karinių dalinių judėjimo ir pasirengimo mūšiui planų sudarinėjimas
 • kariuomenės dalių stovyklų ir dislokavimo vietų planavimas
 • ir kt.

1711 m. prie generolų kvartirmeisterių buvo sukurta kvartirmeisterių dalis, iš kurios 1763 m. buvo sudarytas pirmasis Rusijos Generalinis štabas.

XIX a. antroje pusėje karinių apygardų štabuose buvo įsteigtos generolų kvartirmeisterių pareigos. Generolai kvartirmeisteriai tapo artimiausiais štabų viršininkų padėjėjais, jie užsiimdavo kariuomenės apgyvendinimu ir judėjimu, kovine ir mobilizacine parengtimi.

XX a. generolais kvartirmeisteriais būdavo generolai, turintys ne žemesnį kaip generolo majoro laipsnį.
Po 1914 m. liepos generolas kvartirmeisteris vadovavo vienai iš Vyriausiojo vado būstinės valdybų.

Pareigos panaikintos 1918 m., pasirašius Brest-Litovsko taiką.

Vokietija redaguoti

Vokietijos armijoje generolas kvartirmeisteris (vok. Generalquartiermeister) užsiidavo operatyviniu valdymu ir buvo antras pagal vyresnumą generolas po generalinio štabo viršininko.

Pirmojo pasaulinio karo metais 1914 m. rugpjūčio mėn. Erichas Liudendorfas (Erich Ludendorff) buvo Vokietijos Antrosios armijos generolas kvartirmeisteris. Gerai žinodamas Lježo puolimo planą, kurį pats padėjo sudaryti, jis prižiūrėjo puolimą.
1916 m. rugpjūtį Paulius fon Hindenburgas (Paul von Hindenburg) buvo paskirtas Generalinio štabo viršininku. Liudendorfas, kuris buvo Hindenburgo štabo viršininku Rytų fronte, į Generalinį štabą atvyko kartu su Hindenburgu. Liudendorfas tapo pirmuoju generolu kvartirmeisteriu.

Tiekėjai redaguoti

Didžioji Britanija redaguoti

Didžiosios Britanijos ginkluotosiose pajėgose pajėgų generolas kvartirmeisteris (Quartermaster-General to the Forces; QMG) yra vienas vyriausių generolų britų armijoje. Kiekvienas junginys turi:

 • generolo kvartirmeisterio pavaduotoją (Deputy Quartermaster-General; DQMG) ar
 • generolo kvartirmeisterio asistentą (Assistant Quartermaster-General; AQMG) ar
 • generolo kvartirmeisterio pavaduotoją asistentą (Deputy Assistant Quartermaster-General; DAQMG).

Pareigų lygis priklauso nuo junginio dydžio.

JAV redaguoti

JAV kariuomenėje egzistuoja pareigybė Quartermaster General – generalkvartirmeisteris. Šis karininkas (jo laipsnis būna nuo pulkininko iki generolo leitenanto) atsako už Kvartirmeisterių korpuso (JAV kariuomenės ūkinio aprūpinimo šaka) veiklą. Jis nėra visų kvartirmeisterių vadas, bet daugiausia užsiima jų apmokymu ir profesiniu rengimu. Jis vadovauja Kvartirmeisterių centrui ir mokyklai (Quartermaster Center and School).

Nuorodos redaguoti