Priešistorės amžiai
Holocenas Geležies amžius Protoistorija
  Vėlyvasis bronzos amžius  
  VIdurinysis bronzos amžius
  Senasis bronzos amžius
Žalvario amžius
    Eneolitas    
  Neolitas Priešistorė
Mezolitas / Epipal.
Pleistocenas     Vėlyvasis paleolitas  
    Vidurinysis paleolitas
    Ankstyvasis paleolitas
  Paleolitas
Akmens amžius

Geležies amžius – priešistorinis archeologinis laikotarpis, kuris pagal trijų periodų sistemą eina po akmens ir bronzos amžių.[1][2] Geležies amžiui būdingas geležies įrankių ir ginklų naudojimas. Po geležies amžiaus, priklausomai nuo kultūrinio arealo, seka antika arba ankstyvosios istorinės kultūros.

Geležies amžiaus ginklai ir papuošalai

Ankstyvoji istorija prasideda su rašto naudojimu. Priklausomai nuo to, ar konkreti civilizacija jau turėjo raštą ar ne, geležies lydymas ir apdirbimas patenka į priešistorę (Vidurio ir Rytų Europa) arba ankstyvąją istoriją (Viduržemio jūros baseinas, Artimieji Rytai, Kinija, Indija). Geležies amžiaus metu daugelio kultūrų žmonės pradėjo naudoti raštą. Dėl to daugelyje regionų geležies amžius yra priešistorės pabaiga. Po geležies amžiaus (priklausomai nuo konkrečios kultūros) prasidėjo Antika arba Tautų kraustymosi periodas.

Geležies amžius Viduržemio jūros regione prasidėjo apie 1100 m. pr. m. e., šiaurės Europoje – 800 - 700 m. pr. m. e. Kinijoje geležies amžius prasideda apie 600 m. pr. m. e., Afrikoje apie 500-400 m. pr. m. e., Pietų Afrikoje apie 200 m. pr. m. e.

Kaip ir kitų priešistorinių laikotarpių atveju, geležies amžiaus chronologinės ribos gerokai svyruoja priklausomai nuo kultūrinės ir geografinės aplinkos. Be to, kai kurios civilizacijos neturėjo geležies amžiaus, pvz., prieškolumbinės Amerikos civilizacijos. Taip pat svarbu pažymėti, kad „geležies amžius“ nėra evoliucinė pakopa, bet naudojamas pabrėžti technologijos, kuri paveikė kai kurias, ypatingai europines, kultūras reikšmę.

Vidurio Europa redaguoti

Vidurio Europoje geležies amžius prasideda apie 800 m. pr. m. e. Vidurio Europos geležies amžius yra dalijamas į keletą periodų:

  • Senasis geležies amžius (800-450 m. pr. m. e.), vadinamasis Halštato periodas
  • Vėlyvasis geležies amžius (450- 30/15 m. pr. m. e.), vadinamasis Lateno periodas
  • Imperatoriškasis periodas (į rytus nuo limų, vadinamoji Germania Libera)

Apie Lietuvos geležies amžiaus periodizaciją žr. Geležies amžius Lietuvoje.

Svarbiausi Vidurio Europos geležies amžiaus archeologiniai paminklai:

  • kapinynai Kleinbazelyje
  • pilkapis Harde
  • Biskupino kaimas dabartinėje Lenkijoje
  • Halštatas Austrijoje
  • Nešatelio priemiestis Latenas

Šaltiniai redaguoti

  1. Aleksiejus Luchtanas. Geležies amžius. Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. VI (Fau-Goris). – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2004. 496-499 psl.
  2. Iron age. Britannica.com (tikrinta 2022-11-27).