Frontas (junginys)

   Šiam straipsniui ar jo daliai trūksta išnašų į patikimus šaltinius.
Jūs galite padėti Vikipedijai pridėdami tinkamas išnašas su šaltiniais.

Frontas – didžiausias Raudonosios, vėliau – Tarybinės Armijos junginys, maždaug atitinkantys armijų grupę kitų šalių kariuomenėse.

TSRS frontas 1980 m.

Frontai egzistuoja tik karo metu. Jie paprastai suformuojami iš karinių apygardų, patenkančių į karo veiksmų zoną. Kiekvienas frontas paprastai turi oro armiją (aviacijos armiją), tiesiogiai pavaldžią fronto vadui. Frontas paprastai pavaldus Vyriausiajam vadui.

Frontai pirmą kartą buvo sudaryti Rusijos pilietiniame kare, jie buvo Žiemos kare, užimant Vakarų Baltarusiją, Vakarų Ukrainą ir Vilniaus kraštą 1939 m.

Antrojo pasaulinio karo frontai redaguoti

1941–1945 m. buvo šie frontai:

 • Baltarusijos frontas – sukurtas 1943-10-20 pervadinant Centrinį frontą. 1944-02-24 pervadintas į 1-ąjį Baltarusijos frontą. Trumpam (11 dienų) atkurtas iš 1-ojo Baltarusijos fronto 1944-05-05 – 1944-04-16.
 • 1-asis Baltarusijos frontas – sukurtas pervadinant Baltarusijos frontą. 1944-05-05 – 1944-04-16 trumpam pervadintas Baltarusijos frontu. Išformuotas 1945-06-10, fronto štabas performuotas į Tarybinės okupacinės karuomenės grupės Vokietijoje štabą.
 • 2-asis Baltarusijos frontas – sudarytas 1944-02-24, štabas sudarytas iš Šiaurės vakarų fronto štabo. Išformuotas 1944-04-05.
  • Vėl suformuotas 1944-04-19 iš 10-osios armijos štabo. Išformuotas 1945-06-10, štabas pervadintas Šiaurinės kariuomenės grupės štabu.
 • 3-asis Baltarusijos frontas – suformuotas iš Vakarų fronto 1944-04-19, išformuotas 1945-08-15. Štabas performuotas į Baranovičių karinės apygardos štabą.
 • Briansko frontas – sudarytas 1941-08-16, išformuotas 1941-11-10, kariuomenė perduota Vakarų ir Pietvakarių frontams.
  • Vėl suformuotas 1941-12-24, panaikintas 1943-03-12, kariuomenė perduota Vakarų, Centriniam frontams ir Vyriausiosios Vadovybės Būstinės rezervui. Fronto štabas tapo Rezervinio, po to – Kursko, vėliau – Oriolo fronto štabu.
  • Trečią kartą atkurtas 1943-03-28, štabu tapo buvęs Oriolo fronto štabas. Panaikintas 1943-10-10, štabas tapo Pabaltijo fronto štabu. Dalis kariuomenės perduota Centriniam frontui.
 • Centrinis frontas – sudarytas 1941-07-24, panaudojant dalį Vakarų fronto karuomenės. Išformuotas 1941-08-25, kariuomenė perduota Briansko frontui.
  • Vėl atkurtas 1943-02-15 panaudojant Dono fronto štabą. 1943 m. pervadintas į Baltarusijos frontą.
 • Dono frontas – sudarytas iš Stalingrado fronto 1942-09-30. 1943-02-15 pavadintas Centriniu frontu.
 • Kaukazo frontas – sukurtas 1941-12-30 m. pervadinant Užkaukazės frontą. 1941-12-30 panaikintas padalinant į Krymo frontą ir Užkaukazės karinę apygardą.
 • Kalinino frontas – suformuotas 1941-10-17 iš dalies Vakarų fronto kariuomenės. 1943-10-20 pervadintas į 1-ąjį Pabaltijo frontą.
 • Karelijos frontas – sudarytas 1941-08-23 iš dalies Šiaurės fronto kariuomenės. Išformuotas 1944-11-15, o štabas performuotas į 1-ąjį Tolimųjų Rytų frontą.
 • Krymo frontas – sudarytas 1942-01-28 iš dalies Kaukazo fronto kariuomenės. Išformuotas – 1942-05-19, kariuomenė perduota Šiaurės Kaukazo frontui.
 • Leningrado frontas – suformuotas 1941-08-23 iš dalies Šiaurės fronto kariuomenės, 1945-07-24 performuotas į Leningrado karinę apygardą.
 • Oriolo frontas – suformuotas 1943-03-24 iš Vakarų fronto 61-osios armijos, Centrinio fronto 3-iosios ir 15-osios armijų. 1943
 
1-ojo Pabaltijo fronto štandartas
 • Pabaltijo frontas – sudarytas 1943-10-10, štabą performuojant iš Briansko fronto štabo. 1943-10-20 pervadintas į 2-ąjš Pabaltijo frontą.
 • 1-asis Pabaltijo frontas – sukurtas 1943-10-20 pervadinant Kalinino frontą. 1945-02-24 performuotas į 3-iojo Baltarusijos fronto Zemlando operatyvinę grupę.
 • 2-asis Pabaltijo frontas – sudarytas 1943-10-20 pervadinant Pabaltijo frontą. Išformuotas 1945-04-01, kariuomenė perduota Leningrado frontui.
 • 3-iasis Pabaltijo frontas – sudarytas 1944-04-21 iš dalies Leningrado fronto kariuomenės. Išformuotas 1944-10-16, kariuomenė perduota Leningrado, 1-ajam Pabaltijo, 2-ajam Pabaltijo frontams ir Vyriausiosios Vadovybės Būstinės rezervui.
 • Pietryčių frontas – sudarytas 1942-08-07 iš dalies Stalingrado fronto kariuomenės. 1942-09-30 pervadintas į Stalingrado frontą.
 • Pietvakarių frontas – sudarytas 1941-06-22 iš Kijevo ypatingosios karinės apygardos. Išformuotas 1942-07-12, kariuomenė perduota Pietų ir Stalingrado frontams.
  • Atkurtas 1942-10-25, o 1943-10-20 pervadintas į 3-iąjį Ukrainos frontą.
 • Pietų frontas – sudarytas 1941-06-25, išformuotas 1942-07-28. Kariuomenė perduota Šiaurės Kaukazo frontui.
  • Vėl sudarytas 1942-12-31 iš Stalingrado fronto. 1943-10-20 pervadintas į 4-ąjį Ukrainos frontą.
 • Rezervinis frontas – sudarytas 1941-07-30. 1941-10-10 sujungtas su Vakarų frontu.
 • Stalingrado frontas – sudarytas 1942-07-12 iš Pietvakarių fronto. 1942-09-30 pervadintas į Dono frontą. Tuo pačiu metu Pietryčių frontas buvo pavadintas nauju Stalingrado frontu, kuris 1942-12-31 performuotas į Pietinį frontą.
 • Stepių frontas – suformuotas 1943-07-09 iš Stepių karinės apygardos. 1943-10-20 pervadintas į 2-ąjį Ukrainos frontą.
 • Šiaurės frontas – suformuotas 1941-06-24 iš Leningrado karinės apygardos. 1941-08-23 padalintas į Karelijos ir Leningrado frontus.
 • Šiaurės Vakarų frontas – sudarytas 1941-06-22 iš Pabaltijos ypatingosios karinės apygardos. 1943-11-20 išformuotas. Štabas perduotas į Vyriausiosios Vadovybės Būstinės rezervą.
 • Šiaurės Kaukazo frontas – sudarytas 1941-05-20 iš Krymo fronto kariuomenės. 1942-09-04 performuotas į Užkaukazės fronto Juodosios jūros kariuomenės grupę.
  • Vėl suformuotas 1943-01-24 iš Užkaukazės fronto Šiaurinės kariuomenės grupės. 1943-11-20 performuotas į Atskirąją Pajūrio (Primorjės) armiją.
 • 1-asis Ukrainos frontas – suformuotas 1943-10-20 iš Voronežo fronto. Išformuotas 1945-06-10, fronto štabas performuotas į Centrinės kariuomenės grupės štabą.
 • 2-asis Ukrainos frontas – suformuotas 1943-10-20 pervadinant Stepių frontą. Išformuotas 1945-06-10, o fronto štabas performuotas į Odesos karinės apygardos štabą.
 • 3-asis Ukrainos frontas – suformuotas 1943-10-20 iš Pietvakarių fronto. Išformuotas 1945-06-15, fronto štabas pervadintas į Pietų kariuomenės grupės štabą.
 • 4-asis Ukrainos frontas – sukurtas 1943-10-20 pervadinant Pietų frontą. Išformuotas 1944-05-31, kariuomenė perduota į Vyriausiosios vadovybės Būstinės rezervą. Fronto štabas performuotas į Priekarpatės karinės apygardos štabą.
 • Tolimųjų Rytų frontas – suformuotas 1938-06-28. 1945-08-05 frontas padalintas į 1-ąjį Tolimųjų Rytų frontą ir 2-ąjį Tolimųjų Rytų frontą.
 • 1-asis Tolimųjų Rytų frontas – suformuotas 1945-08-05 padalinus Tolimųjų Rytų frontą.
 • 2-asis Tolimųjų Rytų frontas – suformuotas 1945-08-05 padalinus Tolimųjų Rytų frontą.
 • Užbaikalės frontas – suformuotas 1941-09-15 iš Užbaikalės karinės apygardos. 1945-10-09 performuotas į Užbaikalės karinę apygardą.
 • Užkaukazės frontas – suformuotas 1941-08-23 Užkaukazės karinės apygardoje. 1941-12-30 pervadintas į Kaukazo frontą.
  • Vėl suformuotas 1942-05-15 iš Užkaukazės karinės apygardos. 1945-05-25 performuotas į Tbilisio karinę apygardą.
 • Vakarų frontas – suformuotas 1941-06-22 iš Vakarų ypatingosios karinės apygardos. 1944-04-24 pervadintas į 3-iąjį Baltarusijos frontą.
 • Volchovo frontas – suformuotas 1941-12-17 iš dalies Leningrado fronto ir Vyriausiosios Vadovybės Būstinės rezervo kariuomenės. 1942-04-23 performuotas į Leningrado kariuomenės Volchovo operatyvinę grupę.
  • 1942-06-09 vėl suformuotas iš Volchovo operatyvinės grupės. 1944-02-15 išformuotas, kariuomenė perduota Leningrado ir 2-ajam Pabaltijo frontui, štabas perduotas Vyriausiosios Vadovybės Būstinės rezervui.
 • Voronežo frontas – sudarytas 1942-07-09 iš dalies Briansko fronto kariuomenės. 1943-10-20 pervadintas į 1-ąjį Ukrainos frontą.