Fermionas

Fermionaselementarioji dalelė, sudaranti atomus ir dažnai aptariama teorinės fizikos moksluose. Elektronas yra elementarus (paprastasis) fermionas. Protonai vadinami kompoziciniais (sudėtiniais) fermionais. Šios dalelės sukinys (spin, sutrumpintai s) yra pusinis - 1/2, 3/2 (ir t. t.). Ši dalelė pavadinta žymaus italų fiziko Enriko Fermi vardu.

Standartiniame modelyje fermionai skirstomi į dviejų rūšių elementarius fermionus – leptonus ir kvarkus. Barionai, protonai ir neutronai laikomi fermionais, tačiau jie susideda iš trijų kvarkų. Kadangi daugelyje kvantinių virsmų fermionų skaičius yra tvarus, jie kartais vadinami medžiagos dalelėmis, o bozonai (dalelės su sveiku sukiniu) – sąveikos jėgų nešikliais.

Fermionai paklūsta Fermio ir Dirako statistikai. Tai reiškia, kad jiems galioja Paulio draudimo principas – du fermionai negali vienu metu užimti tos pačios būsenos ir būti tame pačiame erdvės taške.