Fafhrdas ir Pilkasis Peliautojas

Fafhrdas ir Pilkasis Peliautojas – pasikartojantys personažai amerikiečių rašytojo Fritz Leiber kūryboje. Jie yra antiherojai, vagys ir nuotykių ieškotojai. Fafhrdas (angl. Fafhrd) yra aukštas, stiprus archetipinis barbaras, o Pilkasis Peliautojas (angl. Gray Mouser) – smulkus, vikrus vagišius su rudimentiniais magijos įgūdžiais, kadangi kažkada buvo burtininko pameistriu. Abu yra labai įgudę kardininkai, ir paprastai pragyvena iš vagysčių ar dirbdami samdiniais. Laisvalaikį leidžia gerdami, lošdami, vaikydamiesi merginų, eidami imčių ir panašiai. Fafhrdo ir Pilkojo Peliautojo nuotykiai vyksta išgalvotame Nehvono pasaulyje (angl. Nehwon), primenančiame Europos viduramžius, kuriame egzistuoja magija. Kaip ir daugumoje kalavijo ir burtų žanro kūrinių, magija čia dažniau užsiiminėja antagonistai. Dažnai veiksmas vyksta didžiausiame jo mieste Lankhmare ar apylinkėse.

„Two Sought Adventure“, pirmasis išleistas apsakymų vien apie Fafhrdą ir Pilkąjį Peliautoją rinkinys, „Gnome Press“, 1958 m.

Leiberis veikėjų išvaizdą ir charakterį sukūrė kažkiek pagal save patį (Fafhrdas) ir savo draugą, rašytoją Harry Otto Fischer (Pilkasis Peliautojas). Pirmą sykį jis juos aprašė laiške Fischeriui 1934 m. Tame pačiame laiške paminėjo ir fiktyvaus Nehvono pasaulio miestą Lankhmarą. Jo tikslas buvo sukurti žmogiškesnius, tikroviškesnius kalavijo ir burtų žanro personažus, priešingybę dažnai idealizuotiems veikėjams, kaip Konanas ar Tarzanas.[1]

Kūriniai redaguoti

Apsakymų apie šiuos personažus tonas ir temos varijuoja, tačiau visiems būdingas juodas humoras, bei įprasti kalavijo ir burtų bruožai. Kai kurie kūriniai aprašo personažų priešistores prieš jiems susitinkant, pvz. „Sniego moterys“ (angl. Snow Women, 1970 m.) yra istorija apie Fafhrdo jaunystę, kaip jis susipažino su savo mergina Vlana, paliko savo barbarų gyvenvietę Šiaurės kalnuose ir išvyko į Lankhmarą.

Fritz Leiber redaguoti

1936 m. Fritz Leiber parašė pirmąją apysaką „Adepto gambitas“ (angl. Adepts Gambit), tačiau ji buvo išleista tik 1947 m.

1939 m. apsakymas „Two Sought Adventure“ tapo pirmuoju išleistu kūriniu apie Fafhrdą ir Pilkąjį Peliautoją.

Paskutinis Leiberio kūrinys apie Fafhrdą ir Pilkąjį Peliautoją, „The Knight and Knave of Swords“ buvo parašytas 1988 m. Viso apsakymus apie šiuos veikėjus Leiberis rašė virš penkiasdešimties metu. Pilnas kūrinių sąrašas pateikiamas straipsnio pabaigoje.

Kiti rašytojai redaguoti

Prie kai kurių kūrimo šiek tiek prisidėjo ir rašytojas Harry Otto Fischer. Vienintelis tik Fischerio rašytas apsakymas vadinosi „Pilkojo Peliautojo vaikystė ir jaunystė“ (angl. The Childhood and Youth of the Gray Mouser) ir buvo išleistas 1978 m. Taip pat, Fischeris buvo pradėjęs rašyti apysaką „Kvarmolo lordai“ (angl. The Lords of Quarmall), tačiau jos taip ir nebaigė. 1964 m. šį kūrinį užbaigė ir išleido Leiberis.

Leiberis svarstė leisti ir kitiems rašytojams naudoti savo personažus, tačiau jam mirus 1992 m., formalaus leidimas taip ir nebuvo duotas. Vis gi rašytojas Robin Wayne Bailey pradėjo tęsti vagių nuotykius, pirmasis jo romanas apie Fafhrdą ir Pilkąjį Peliautoją „Kalavijai prieš Šešėlių žemę“ (angl. Swords Against the Shadowland) buvo išleistas 1998 m. White Wolf leidyklos. Jis buvo planuotas kaip serijos pradžia, tačiau antra knyga vis dar nėra išleista.

Adaptacijos redaguoti

Komiksai redaguoti

 
„Wonder Women“ 202-ojo numerio viršelis su Fafhrdu ir Pilkuoju peliautoju, 1972 m., iliustratorius Dick Giordano.

1972 m. Fafhrdas ir Pilkasis Peliautojas pirmą kartą pasirodė komiksuose, kaip antraplaniai veikėjai DC Comics leidžiamoje serijoje apie „Wonder Woman“, 202-ajame numeryje. Istoriją rašė Samuel R. Delany. 1973 m. „DC Comics“ pradėjo apie juos leisti atskirą komiksų seriją „Burtų kalavijas“ (angl. Sword of Sorcery, žodžių žaismas pagal žanro pavadinimą „Kalavijas ir burtai“ (angl. Sword and sorcery). Istorijas jiems rašė Dennis O'Neil, o iliustravo žymūs komiksų kūrėjai Howard Chaykin, Walt Simonson ir Jim Starlin. Viso buvo išleisti penki numeriai. Kai kurios istorijos buvo originalios, kitos – Leiberio apsakymų adaptacijos. 2008 m. juos perleido „Dark Horse Comics“.

1991 m. „Epic Comics“ išleido kelių Leiberio apsakymų komiksines adaptacijas – „Nesvetingą Lankhmarą“, „Apskritimo prakeiksmą“ (angl. The Circle Curse), „Nuskausminimo kainą“ (angl. The Price of Pain Ease), „Keistenybių turgų“ (angl. Bazaar of the Bizzare) bei kitus. Dailininkas – Mike Mignola. Šią seriją taip pat perleido „Dark Horse Comics“, 2007 m.

Žaidimai redaguoti

1937 m. Leiberis ir Fischeris sukūrė strateginį žaidimą, kurio veiksmas vyksta Nehvono pasaulyje. Šiek tiek supaprastintą jo versiją pavadinimu „Lankhmaras“ (angl. Lankhmar) 1976 m. išleido TSR, Inc.

Nehvonas ir kai kurie jo personažai buvo aprašyti 1980 m. išleistame vaidmenų žaidimoDungeons & Dragons“ priede „Dievybės & pusdieviai“ (angl. Deities & Demigods).

1986 m. buvo išleista dviejų žaidėjų nuotykinė knyga – žaidimas „Dragonsword of Lankhmar“. Vienas žaidėjas valdė Fafhrdą ir Pilkąjį Peliautoją su tikslu rasti Drakono kardą, o kitas – samdomus žudikus, mėginančius tam sutrukdyti.

Įtaka ir paminėjimai redaguoti

Kaip vieni ankstyvųjų kalavijo ir burtų žanro kūrinių, apsakymai apie Fafhrdą ir Pilkąjį Peliautoją padarė didelę įtaką šiam žanrui ir maginei fantastikai apskritai. Kai kurie jo kūrybos elementai, pavyzdžiui, Vagių gildijos, yra tapę tropais ar klišėmis maginės fantastikos žanre.

Fafhrdas ir Pilkasis Peliautojas buvo daug kartų minėti („homage“) ar parodijuoti kituose kūriniuose. „Marvel Comics“ komiksų apie Konaną serijoje sukūrė savo personažus, kaip duoklę Leiberio kūrybai, ir pavadino juos Fafniru iš Vanaheimo bei Juodąja Žiurke (angl. Blackrat). Terry Pratchet maginės fantastikos parodijos serijoje „Disko pasaulis“ vienas iš svarbiausių miestų vadinasi Ankh-Morpork, nuo Lankhmar. Vienoje jo knygų, „Magijos spalva“, veikia ir pačių personažų parodijos – Bravdas ir Žebenkštis.

Bethesda Softworks kompiuteriniame vaidmenų žaidime Skyrim egzistuoja du personažai, aukštas barbaras vardu Drahff (Fafhrd anagrama) bei mažiukas vagišius Hiunonas Juodasis Skyveris. Skyveriai (angl. Skeever) yra fiktyvūs, į žiurkes panašūs gyvūnai Skyrim pasaulyje.

Fafhrdas ir Pilkasis Peliautojas taip pat buvo daug sykių minėti įvairiose kitų autorių komiksuose, knygose, apsakymuose.

Leiberio kūrinių sąrašas redaguoti

Šiuo metu istorijos yra grupuojamos chronologine įvykių tvarka, tačiau jos pirmą sykį išleistos buvo nebūtinai tokia tvarka. Grupių pavadinimai yra pagal apsakymų rinkinių pavadinimus, skliausteliuose nurodomi pirmojo leidimo metai.

 • Kalavijai ir raganavimas
 • „Kalavijai prieš mirtį“ (angl. Swords Against Death)
  • „The Circle Curse“ (1970 m.)
  • „The Jewels in the Forest“ (1939 m.)
  • „Thieves' House“ (1943 m.)
  • „The Bleak Shore“ (1940 m.)
  • „The Howling Tower" (1941 m.)
  • „The Sunken Land“ (1942 m.)
  • „The Seven Black Priests“ (1953 m.)
  • „Claws from the Night“ (1951 m. pavadinimu „Dark Vengeance“)
  • „The Price of Pain-Ease“ (1970 m.)
  • „Bazaar of the Bizarre“ (1963 m.)
 • „Kalavijai rūke“ (angl. Swords in the Mist)
  • „The Cloud of Hate“ (1963 m.)
  • „Lean Times in Lankhmar“ (1959 m.)
  • „Their Mistress, the Sea“ (1968 m.)
  • „When the Sea-King's Away“ (1960 m.)
  • „The Wrong Branch“ (1968 m.)
  • „Adept's Gambit“ (1947 m.)
 • „Kalavijai prieš burtininkavimą“ (angl. Swords Against Wizardry)
  • „In the Witch's Tent“ (1968 m.)
  • „Stardock“ (1965 m.)
  • „The Two Best Thieves in Lankhmar“ (1968 m.)
  • „The Lords of Quarmall“ (1964 m., kartu su Harry Otto Fischer)
  • „The Swords of Lankhmar“ (1961 m. pavadinimu „Scylla’s Daughter“)
 • „Kalavijai ir ledo magija“ (angl. Swords and Ice Magic
  • „The Sadness of the Executioner“ (1973 m.)
  • „Beauty and the Beasts“ (1974 m.)
  • „Trapped in the Shadowland“ (1973 m.)
  • „The Bait“ (1973)
  • „Under the Thumbs of the Gods“ (1975 m.)
  • „Trapped in the Sea of Stars“ (1975 m.)
  • „The Frost Monstreme“ (1976 m.)
  • „Rime Isle“ (1977 m.)
 • „The Knight and Knave of Swords“
  • „Sea Magic“ (1977 m.)
  • „The Mer She“ (1983 m.)
  • „The Curse of the Smalls and the Stars“ (1983 m.)
  • „The Mouser Goes Below“ (dalimis 1987 ir 1988 m.)

Nuorodos ir šaltiniai redaguoti

Išnašos redaguoti

 1. Autoriaus įžanga apysakai „Nesvetingas Lankhmaras“, 1995 m. leidimui