Europos žodynas „Eurovoc“ – sisteminis terminų, įvairių žodžių ir žodžių junginių, frazių sąrašas. Jo paskirtis – tiksliai atspindėti kokioje nors dokumentų sistemoje esančių dokumentų turinį ir tikslius prasminius ryšius.

Europos žodynas – tai daugiakalbis tezauras, itin svarbus ES institucijoms (dokumentų informacijai apdoroti). Jis skirtas ES institucijų tarnautojams, bibliotekoms, dokumentų tarnyboms ir dokumentų duomenų bazėms bei jų paslaugų vartotojams.

Eurovoc yra platus daugiadalykinis tezauras. Jame ypač kreipiamas dėmesys į nacionalinių parlamentų dokumentiką.

Istorija redaguoti

Europos Bendrijų Komisijos ir Europos Bendrijų oficialiųjų leidinių biuro iniciatyva žodynas „Eurovoc“ buvo pradėtas rengti 1982 m. Europos Parlamento Generalinio tiriamųjų darbų direktorate. 1984 m. paskelbtas pirmasis žodyno leidimas 7 kalbomis: anglų, danų, prancūzų, vokiečių, graikų, olandų, italų. „Eurovoc“ sudarė 2 tomai – abėcėlinis ir sisteminis.

1987 m. pasirodė antrasis leidimas 9 kalbomis – papildytas ispanų ir portugalų kalbomis. 1995 m. išleistas trečiasis leidimas. Nuo 2000 m. gruodžio 22 d. publikuotas Europos žodyno „Eurovoc“ 3.1 leidimas, 11 kalbų (be minėtų papildyta švedų ir suomių), skelbiamas internete.

„Eurovoc“ lietuvių kalba redaguoti

1995 m. Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija pasirašė sutartį su Europos Bendrijų oficialiųjų leidinių biuru dėl „Eurovoc“ žodyno vertimo ir leidimo lietuvių kalba. Darbo ėmėsi vertėjų (D. Tekorienė, L. Pažūsis, G. Karpuvienė, D. Didžiulytė, O. Armalytė, R. Sakalaitė), konsultantų ir lietuvių kalbos specialistų kolektyvas.

1996 m. vertėjai pateikė pirminį „Eurovoc“ vertimo variantą. Toliau išversti terminai buvo derinami su atitinkamų sričių terminologija. Šį darbą atliko teisininkas Stasys Stačiokas ir kitų teisininkų grupė (vadovas - prof. Vilenas Vadapalas), Bronius Kuzmickas, Antanas Buračas, V. Valiukėnas, Pranas Baltrėnas, Z. Mačionis, K. Petkevičius, Jadvyga Žvironaitė, Bronius Gražvydas Baranauskas, A. Kazlauskienė, K. Kadziauskienė. Darbo grupė posėdžiuose aptarinėdavo kiekvieną terminą, po to - Lietuvių kalbos komisijos nariai. Į pagalbą kvietėsi vertėjus, įvairių sričių specialistus.

Nuo 1997 m. LR Seimo kompiuterinę informacijos sistemą papildė ES teisės aktų dokumentų paieškos posistemė; joje skelbiami dokumentai yra sisteminami pagal Europos žodyną.

Pagal „Eurovoc“ žodyną sisteminami ir kiti Lietuvos Respublikos Seimo Informacijos sistemos dokumentai, LR teisės aktai.

Nuorodos redaguoti