Ekumenizmas

Ekumenizmas (gr. okuménē 'gimtoji žemė') – religinis judėjimas, siekiantis visų krikščionių bažnyčių suartėjimo, bendravimo ir susivienijimo, kaip galutinio tikslo, kad būtų atkurta vieninga krikščionybė.

Ekumenizmo simbolis

Ekumeninio sąjūdžio tendencijų ir idėjų pastebėta apie XIX a. vidurį tarp protestantų, ieškančių išeities iš misijų krizės, kilusios dėl laisvamanybės ir ateistinės pasaulėžiūros plitimo.