Dirvožemio hidrologija

Dirvožemio hidrologijadirvožemio fizikos šaka, tirianti dirvožemio drėgmę, jos vandens sudėtį, savybes, įtaką dirvodarai ir augalų augimui.

Tiria dirvožemio kietosios fazės, vandens ir dujų sąveiką, dirvožemio drėgmės savybes, formas, režimą, balansą, įtaką augalų augimui ir derlingumui. Tyrimų duomenys padeda nagrinėti dirvožemio genezę ir ypač svarbūs dirvožemio melioracijai. Naudojami lauko ir laboratoriniai tyrimai. Lietuvoje dirvožemio hidrologijos tyrimus atlieka Lietuvos žemdirbystės institutas ir Vandens ūkio institutas.

HidrologaiKeisti

Žymiausi dirvožemio hidrologai:

  • P. Fageleris (Fageler),
  • H. Cunkeris (Zunker; Vokietija),
  • G. Visockis,
  • A. Lebedevas,
  • A. Rodė (Rusija).

Lietuvoje: