Degimo temperatūra

Degimo temperatūra (angl. fire point) – temperatūra, kurioje garai (išsiskiriančios dujos) toliau dega bent 5 sekundes ir be pradinio liepsnos šaltinio.

Ši temperatūra yra aukštesnė už pliūpsnio temperatūrą, bet žemesnė už savaiminio užsiliepsnojimo temperatūrą.

Šis dydis praktiškai tapatus užsiliepsnojimo temperatūrai. Sąvoka degimo temperatūra naudojama naftos produktams apibūdinti.