Žvakės liepsna.

Liepsna – įkaitusios šviečiančios dujos arba garai, atsirandantys degimo proceso metu. Buitinėje kalboje liepsna ir ugnis paprastai yra vartojami kaip sinonimai.

Žvakės liepsnaKeisti

Žvakės liepsna skirstoma į tris dalis:

  1. Vidinė (tamsioji) liepsnos dalis. Ją sudaro parafino garai. Tai pati šalčiausioji liepsnos dalis.
  2. Vidurinė (švytinčioji) liepsnos dalis. Ją sudaro įkaitusios anglies dalelės, vandenilio dujos bei kiti lakūs parafino skilimo produktai.
  3. Išorinė liepsnos dalis. ją sudaro vandens garai ir anglies oksidas. Temperatūra pati aukščiausia. Tai redukuotoji liepsna.

Liepsnos gesinimasKeisti