Dauguvietis

pavardė

Dauguvietis − lietuviška vyriškos giminės pavardė.

Šios pavardės moteriškosios giminės formos yra: Dauguvietienė (ištekėjusi moteris) ir Dauguvietytė (mergautinė pavardė).

Pavardę turi šie garsesni asmenys:

Šis straipsnis yra nuorodinis, vardijantis žmones, turinčius pavardę Dauguvietis. Jei čia patekote per konkretaus žmogaus nuorodą iš straipsnio, labai prašome, jei galite, pakeisti nuorodą, kad rodytų į konkretų puslapį. Jei šiame sąraše nėra atitinkamo konkretaus žmogaus, papildykite šį sąrašą.